Papildomų išlaidų įtraukimas į pirktų prekių savikainą

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Prekių pirkimo dokumento įvedimas.
Transporto išlaidų įtraukimas į pirktų prekių savikainą.
Mygtuko "Savikainos koregavimas" panaudojimas
2 užduotis Sąskaitos už transporto paslaugas įvedimas

1 užduotis

Transporto išlaidų įtraukimas į pirktų prekių savikainą
Gautos dvi pirkimo sąskaitos faktūros:
viena - iš įmonės UAB "Stogas" už prekes,
kita - iš įmonės UAB "Auto" už transporto paslaugas .
Įveskite prekių pirkimo dokumentą. Transporto paslaugas įtraukite į nupirktų prekių savikainą.
uzduotis6
uzduotis61
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Įveskite prekių pirkimo dokumentą.
  Servisas-> Pirkimai-> Pirkimo operacijos.
  Kaip vedamas prekių pirkimas galite prisiminti paspaudus prekių pirkimas.

savik6

Norint į prekių savikainą įtraukti papildomas išlaidas (pvz., transporto paslaugas), muitą ar akcizą, naudojamas pirkimo operacijoje esantis mygtukas serv3 "Savikainos koregavimas".

 1. Paspauskite mygtuką serv3 "Savikainos koregavimas/Operacijos datos koregavimas".
 2. Atsidariusiame lange "Savikainos koregavimas" pasirinkite koregavimo metodą. Galimi variantai: pagal prekių sumą, pagal pagrindinį kiekį arba pagal koreguojamas sumas. Pasirinkite "Pagal prekių sumą".
 3. Uždėkite požymį "v" "Išlaidos" ir į sumos laukelį įveskite transporto paslaugų sumą.

Sumą veskite be PVM. Nedėkite ir stulpelyje esančio PVM požymio - į prekių savikainą PVM netraukiamas.

savik.PNG

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

Įvesta išlaidų (analogiškai, būtų muito ar akcizo) suma bus proporcingai paskirstyta visoms neperkeltoms detalioms eilutėms.

 1. Atsistokite ant bet kurios detalios eilutės ir paspauskite mygtuką "Koreguoti". Pamatysite kokia išlaidų dalis atiteko kiekvienai prekei.

savik7

 1. Dokumentą išsaugokite ir perkelkite. Kaip visada, po pirkimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, padalinyje padidėja pirktų prekių likučiai ir atsiranda skola tiekėjui.
 2. Paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "Detalus FIFO".

savik1.PNG

Prekės savikaina susideda iš pirkimo kainos bei transporto išlaidų dalies.

 1. Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

savik2

Matote, kad transporto paslaugų suma pateko į sąskaitą 4494 - "Kitos mokėtinos sumos". Sąskaita buvo parinkta iš klientui UAB "Stogas" priskirtos sąskaitų ryšio lentelės:

savik8

 1. Pasirinkite "Detalios skolos."

savik9

Į skolą klientui nuėjo tik prekių pirkimo suma su PVM. Transporto išlaidų suma į skolą nenuėjo.

2 užduotis

Sąskaitos už transporto paslaugas įvedimas
Įveskite iš įmonės UAB "Auto" gautą pirkimo sąskaitą už transporo paslaugas .
uzduotis61
Žiūrėti video

Papildomos išlaidos (pvz., transportas), kurių vertė įtraukiama į prekių savikainą, gali būti perkamos tame pačiame dokumente kaip ir prekės. Tada jame įvedama papildoma detali eilutė su transporto paslaugų pirkimo informacija. Jeigu transporto paslaugo perkamos iš kito tiekėjo, tada visada gaunamas atskiras pirkimo dokumentas.

Transporto paslaugos ar kitos papildomos išlaidos paprastai perkamos kaip pirkimo kodas.

Darbo eiga:

 1. Jeigu transporto paslaugos perkamos pirmą kartą, tai pirmiausia kodų sąraše susikurkite pirkimo kodą. Jeigu pamiršote kaip apsirašyti pirkimo kodą, atsiverskite: Kodų pirkimas
 2. Servisas->Kortelės->Kodai
 3. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Kodo koregavimas".
 4. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite kodą 4494.
  "Pavadinimas" – įrašykite kodo pavadinimą "Transporto paslaugos".
  "Tipas" – pasirinkite reikšmę "Pirkimai".
  "Apmokestinama" - priskirkite apmokestinimo tipą "A".
  "Mato vienetas" - iš sąrašo pasirinkite matavimo vienetą "VNT".
  "Sąskaita" - įveskite buhalterinės sąskaitos kodą "4494".

kodas_4494

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. Dabar įveskite patį pirkimo dokumentą. Servisas->Pirkimai->Pirkimo operacijos.
 3. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Pirkimo koregavimas".
 4. Analogiškai, kaip ankstesnėse užduotyse, užpildykite laukus: tipas, dokumento Nr., operacijos data, dokumento data.
 5. Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite tiekėją UAB "Auto". Jeigu tokio kliento nėra, sukurkite naują. Jei pamiršote kaip, paskaitykite Kliento kortelės sukūrimas.
 6. Skirtuke "Operacijos" paspauskite mygtuką NEW"Naujas".
 7. Atsidaro langas "Detalus pirkimo koregavimas".
 8. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - parinkite detalios operacijos tipą "Kodas".
  "Padalinys"- iš padalinių sąrašo pasirinkite padalinį "Centras".
  "Kodas" - iš kodų sąrašo pasirinkite kodą 4494 - "Transporto paslaugos".
  "Kaina be PVM" - įveskite sąskaitoje nurodytą kainą 145.00 Eur.

savik3.PNG

 1. Dokumentą išsaugokite ir perkelkite.
 2. Paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu.
 3. Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

savik4

Matote, kad transporto paslaugų suma iš 4494 sąskaitos persikėlė į skolos tiekėjams sąskaitą. Sąskaita 4494 "užsidarė". Į sąnaudas transporto paslaugų suma nusirašys kartu su prekių savikaina.

 1. Pasirinkite "Detalios skolos".

savik10

Matome kaip susiformavo skola už transporto paslaugas klientui UAB "Auto".

Kartojimo klausimai:

 1. Ar supratote kada naudojamas mygtukas "Savikainos koregavimas" ?
 2. Ar aišku kaip susiformuoja skola prekių tiekėjui ir kaip transporto paslaugų tiekėjui?
 3. Ar aišku, kaip transporto paslaugų suma atsispindi DK sąskaitose ?
 4. Ar mokėsite į prekių savikainą įtraukti transporto ar kitokias papildomos išlaidas?