Apmokėjimas už prastovas

Pateiksime kaip skaičiuoti priskaitymus už prastovas, kai darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės, ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

Rivile GAMA programoje galimi keli būdai priskaitymams už prastovas paskaičiuoti. Kiekviena įmonė pagal savo apskaitos specifiką turėtų pasirinkti kuris jai priimtiniausias.

1. Skaičiavimas pagal vidurkius, kiekvienam darbuotojui kuriant algos dokumentą;

2. Skaičiavimas pagal formulę, kiekvienam darbuotojui priskiriant priskaitymą.

Papildomai pateikiama, kokie yra skaičiavimo ypatumai, jei darbuotojas dalį dienos dirbo, o dalį buvo prastovoje:

Skaičiavimas už prastovas, jeigu darbuotojas dalį dienos dirbo, o dalį buvo prastovoje

ir kaip apsirašyti priskaitymą, skirtą paskaičiuoti skirtumui iki minimalios algos:

Priskaitymas iki minimalios algos

Skaičiavimas pagal vidurkius, kiekvienam darbuotojui kuriant algos dokumentą

Servisas ->Alga ->Dienos

Apsirašomas naujas dienų žymėjimas W - Prastova

prast01

Servisas ->Alga ->Valandos

Apsirašomas naujas valandų žymėjimas 413 - Prastovos .
"Sutartinis žymėjimas" - PK
"Diena" - W

prast02

Servisas ->Alga ->Priskaitymai/Atskaitymai

Aprašomas naujas priskaitymas 140 - Už prastovas:

prastova9

Priskaitymui jokia formulė nepriskiriama, įrašoma reikšmė 0.00 (panašiai kaip atostoginiams). Standartiškai, paspaudys mygtuką "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė", atžymimi atskaitymai, kurie nuo jo bus atskaičiuojami.

Servisas ->Alga ->Algos dokumentai

Vedamas naujas algos dokumentas. "Tipas " pasirenkamas "Kiti vidurkiai 1". Jeigu šis tipas jau kažkam naudojamas, galima rinktis iš eilės einantį kitą tipą.
Lauke "Koreguoti tabelį" parenkamas prastovų žymėjimas "W".
Paskaičiuojamas vidurkis.

prastova8

Priskaitymai įvedami trimis eilutėmis:

prastova10

Pirmoje eilutėje taikomas koeficientas 1, antroje - 0.6667, trečioje - 0.4. (Priklausomai nuo įmonėje priimtų sprendimų, koeficientų reikšmės gali būti kitokios.)

Jeigu už visas prastovų dienas taikomas vienodas koeficientas, vedama tik viena eilutė.

Skaičiavimas pagal formulę, kiekvienam darbuotojui priskiriant priskaitymą

Servisas ->Alga ->Dienos

Apsirašomas naujas dienų žymėjimas W - Prastova

prast01

Servisas ->Alga ->Valandos

Aprašomi nauji valandų žymėjimai 411, 412, 413 - Prastovos.
"Sutartinis žymėjimas" - PK
"Diena" - W

prast03

Kadangi apmokama skirtingai už prastovą pirmą diena, antrą- trečią dieną ir likusias dienas, tai apsirašomi 3 skirtingi valandų žymėjimai.

Požymis "v"- "Užpildyti pagal nutylėjimą" dedamas tik valandų žymėjimui 413.

Servisas ->Alga -> Tabelis

Tabelyje nurodoma kiek kurių valandų darbuotojui priklauso apmokėti.

prast04

Servisas ->Alga ->Priskaitymai/Atskaitymai

Aprašomas naujas priskaitymas 141 - Už prastovas:

prastova3

Priskaitymo formulė :

(FTBV(411)*1+FTBV(412)*2/3+FTBV(413)*0.4)*FVID(WFOR_KODAS_TB,(dtoc(gomonth(wfor_date,-3))+skyr()+dtoc(gomonth(wfor_date,-1))),1,2,)

Priskaitymo laiko formulė (jeigu atlyginimų lapelyje norima matyti laiką dienomis) :

FTBD('W')

arba (jeigu atlyginimų lapelyje norima matyti laiką valandomis) :

laik_v(FTBV(411)+FTBV(412)+FTBV(413))

Standartiškai, paspaudys mygtuką "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė", atžymimi atskaitymai, kurie nuo jo bus atskaičiuojami.

Servisas ->Alga ->Darbuotojai

Darbuotojams priskiriamas priskaitymas už prastovas:

prastova4

Jeigu priskaitymas už prastovas skaičiuojamas visiems arba didesnei daliai darbuotojų, tai jį galima priskirti pasinaudojus mygtuku " Algos servisas"

prastova5

Skaičiavimas už prastovas, jeigu darbuotojas dalį dienos dirbo, o dalį buvo prastovoje

Jeigu dalį darbo dienos darbuotojas dirbo, o dalis bus apmokama kaip prastovos, tai tabelyje tokia diena žymima raide D.

Servisas ->Alga ->Valandos

Aprašomi nauji valandų žymėjimai 414, 415, 416 - Prastovos darbo valandose.
"Sutartinis žymėjimas" - PN
"Diena" - D

prastova11

Priskaitymas gali būti skaičiuojamas tiek pagal formulę, tiek algos dokumentuose.

Formulė šiuo atveju būtų :

(FTBV(414)*1+FTBV(415)*2/3+FTBV(416)*0.4)*FVID(WFOR_KODAS_TB,(dtoc(gomonth(wfor_date,-3))+skyr()+dtoc(gomonth(wfor_date,-1))),1,2,)

Skaičiuojant algos dokumentuose, vidurkis turėtų būti skaičiuojamas ne dienos, o valandos. Visa kita - analogiškai kaip aprašyta anksčiau.

Priskaitymai už dalines prastovas skaičiuojami lygiai taip pat, pasirinkus tinkamiausią būdą priklausomai nuo to ar darbuotojai dirba dalį dienos, ar mažesnį dienų skaičių.

Priskaitymas iki minimalios algos

Jeigu darbuotojų atlyginimai yra tokie, kad tais mėnesiais, kada yra prastovos, gali būti netenkinamas reikalavimas, jog prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos darbo užmokestį, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma, aprašomas ir visiems tokiems darbuotojams skaičiuojamas priskaitymas "Iki minimalios algos".

Servisas ->Alga ->Priskaitymai/Atskaitymai

Aprašomas naujas priskaitymas 9999 - Iki minimalios algos

prastova12

Priskaitymo formulė :

MAX(FSYS(2)/FKLV(1,wfor_date,iif(F_PARAM("SS_ALGA_KALS","  "),alltrim(n23.n23_reiksme1),"S_SISTEMINIS"))*(FTBV(1)+FTBV(3)+FTBV(501)+FTBV(411)+FTBV(412)+FTBV(413)+FTBV(414)+FTBV(415)+FTBV(416))-FSPR(19101),0.00)

Šio priskaitymo prioritetas turi būti pats didžiausias - jis turi būti skaičiuojamas prieš tai paskaičiavus visus kitus priskaitymus.

Standartiškai, paspaudys mygtuką "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė", atžymimi atskaitymai, kurie nuo jo bus atskaičiuojami.

Servisas ->Alga ->Darbuotojai

Darbuotojams priskiriamas priskaitymas "iki minimalios algos".

Jeigu priskaitymas iki minimalios algos skaičiuojamas visiems arba didesnei daliai darbuotojų, tai jį galima priskirti pasinaudojus mygtuku " Algos servisas" :

prastova13

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.