Integracijos diegimas

Pagrindiniai diegimo žingsniai :

 • suinstaliuojamas OpenSSL ;
 • iš GPAIS atsisiunčiamas privatus raktas;
 • iš GPAIS atsisiunčiamas vartotojo atstovaujamų subjektų registracijos sąrašas;
 • failas gpais.app įrašomas į RIV_GAMA arba RIV_GAMA\ALL katalogą;
 • SISTEMOS INIT-e aprašomi GPAIS parametrai;
 • užpildomi parametrai GPAIS_OPENSS ir GPAIS_VART ;
 • sukuriamas dokumentų registras, skirtas suformuotų GPAIS duomenų saugojimui;
 • prekių kortelėse matavimo vienetų koregavimo lange užprogramuojamas skirtukas "Prekės GPAIS pakuotės";
 • pardavimo operacijų sąraše sukuriamas papildomas stulpelis - jame bus rodoma ar dokumentas suformuotas į istoriją;
 • pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas GPAIS istorijos formavimui;
 • pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas GPAIS registro formavimui;
 • dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas prekinių vienetų/gaminių siuntimui;
 • dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas žurnalo siuntimui ;
 • dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas žurnalo šalinimui iš GPAIS.

OpenSSL suinstaliavimas ir registracijos duomenų iš GPAIS atsisiuntimas.

Aprašymas faile:

OPEN_SSL_ir_GPAIS.zip

Importo programos įrašymas.

Į RIV_GAMA arba RIV_GAMA\ALL katalogą įrašomas failas gpais.app.

GPAIS parametrų aprašymas Sistemos INIT-e.

Sistemos INIT-e aprašomi GPAIS parametrai. INIT-ą užprogramuoti gali vartotojas, turintis administratoriaus teises (MASTER).

m.loGPAIS=GPAIS()
m.loGPAIS.pakuotes_id="1" && Pakuotės registracijos ID iš GPAIS sistemos eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.alyvos_id="2" && Alyvos registracijos ID iš GPAIS sistemos eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.transporto_id="3" && Transporto registracijos ID iš GPAIS sistemos eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.apmokestinamu_id="4" && Apmokestinamų gaminių registracijos ID iš GPAIS sistemos eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.bateriju_id="5" && Baterijų registracijos ID iš GPAIS sistemos eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.elektronikos_id="6" && Elektronikos registracijos ID iš GPAIS sistemos eksportuoto failo subjektuRegistracijosSarasas.csv
m.loGPAIS.debug=.f. && Jei .f., tai duomenys keliami į GPAIS, jei .t., tai duomenys į GPAIS nekeliami, o failas suformuojamas į pasirinktą katalogą. Default .f. 
m.loGPAIS.test=.f. && Jei .t., tai siuntimas vykdomas į test aplinką, jei .f., tada failas siunčiamas į produkcinę aplinką. Default .f.

m.loGPAIS.openssl_katalogas="C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin" && OpenSSL.exe katalogas. Jei nenurodytas parametras GPAIS_OPENSS parametrų sąraše, tuomet naudojama init reikšmė 
m.loGPAIS.asm_parasas="C:\Users\mindaugas\Desktop\Rivile\GPAIS standartas V2\gpaisAsmeninisParasas\id_rsa" && id_rsa failo pilnas kelias su id_rsa. Jei nenurodytas parametras GPAIS_VART parametrų sąraše, tuomet naudojama init reikšmė 
m.loGPAIS.gpais_vartotojas="mindaugas.cer" && GPAIS vartotojo vardas. Jei nenurodytas parametras GPAIS_VART parametrų sąraše, tuomet naudojama init reikšmė 

m.loGPAIS.registro_kodas="GPAIS" && Dokumento registro kodas. Default "GPAIS"
m.loGPAIS.gpais_kiekio_apval=1 && && GPAIS kiekio apvalinimo požymis siunčiant į žurnalą. 1-aritmetiškai ROUND(1.5,0)=2, 2-į mažesnę pusę INT(1.5)=1, 3-į didesnę pusę CEILING(1.2)=2, 4 - neapvalinama, paliekama programoje paskaičiuota išraiška. Default 1-aritmetiškai.

Sistemos INIT-as gali būti aprašytas konkrečiam vartotojui, vartotojų grupei arba visiems vartotojams.

Aprašius Sistemos INIT-ą būtina iš naujo paleisti programą!

Pirmą kartą paleidžiant programą su Sistemos INIT-e aprašytais GPAIS parametrais, susikuria:

 • lentelė GP04_ISTOR,
 • parametrai GPAIS_OPENSS (GPAIS OpenSSL.exe katalogas) ir GPAIS_VART (GPAIS vartotojo id_rsa kelias ir vartotojo vardas),
 • meniu punktas GPAIS:

gpais_08

Parametrų GPAIS_OPENSS ir GPAIS_VART užpildymas

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

GPAIS parametrai gali būti aprašyti tik Sistemos INIT-e. Tam tikri parametrai gali būti aprašyti ir parametrų sąraše.
Jeigu parametro reikšmė yra nurodyta parametrų sąraše, ji turi aukštesnį prioritetą nei reikšmė, nurodyta Sistemos INIT-e.

gpais_01

gpais_02

Dokumentų registro, skirto suformuotų GPAIS duomenų saugojimui, sukūrimas

Servisas -> Dokumentų registras

Sukuriamas naujas įrašas. Užpildomi laukai "Kodas" ir "Dokumento Nr.".

Standartiškai siūlome kodo lauke įvesti reikšmę "GPAIS".

gpais_13

Įrašas išsaugomas.

Jo viduje užprogramuojamas klavišas registro laukų sukūrimui:

GPAIS("SUKURTI_LAUK",,thisform)

gpais_14

Paspaudus užprogramuotą klavišą susikuria registro laukai:

gpais_15a

gpais_16

Registras išsaugomas ir perkeliamas.

gpais_17

Skirtuko "Prekės GPAIS pakuotės" užprogramavimas

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas -> Matavimai -> Mato vieneto koregavimas

Prekės kortelės viduje matavimo vieneto koregavimo lange užprogramuojamas INIT-as:

GPAIS("GP03",,thisform)

gpais_11

Prekės matavimo vieneto koregavimo lange atsiranda skirtukas "Prekės GPAIS pakuotės", kuriame suvedami prekės mato vieneto pakuotės duomenys.

gpais_12

Papildomo stulpelio sukūrimas pardavimo operacijų sąraše.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Užprogramuojamas arba papildomas metodas "Po nuskaitymo" :

GPAIS('PRIDETI_LAUK','',thisform)

gpais_04

Pardavimo operacijų sąraše matysis stulpelis "GPAIS Istorija"

gpais_05

Jis skirtas GPAIS istorijos informacijai. Stulpelyje parodoma ar dokumentas suformuotas į GPAIS istoriją.

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas GPAIS istorijos formavimui

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

GPAIS("FORMUOTI",,thisform,lcWhere,lcGavimas,lcVeikla)

Parametrai:

 • lcWhere - papildoma where sąlygą pagal kurią atrenkame eilutes istorijos formavimui,
 • lcGavimas - gavimo būdo klasifikatoriaus kodas iš klasifikatorių sąrašo,
 • lcVeikla - veiklos būdo klasifikatoriaus kodas iš klasifikatorių sąrašo.

Pvz.:

GPAIS("FORMUOTI",,thisform,"n08_kodas_ls_1='GPAIS'","CL140:1","CL118:DP")

Istorija bus formuojama tik toms prekėms, kurių tiekėjo kortelėje pirmas logistikos kodas yra GPAIS.

gpais_10

Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas GPAIS registro formavimui

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

GPAIS("FORMUOTI_REG",,thisform)

gpais_07

Dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas prekinių vienetų/gaminių siuntimui

Servisas -> Dokumentų registras

Nuskaitomas dokumentų registras "GPAIS" ir, atsistojus ant jo, paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".

gpais_19

Dokumentų registras -> Dokumentų registro GPAIS koregavimas

Užprogramuojamas klavišas prekinių vienetų/ gaminių siuntimui į GPAIS:

GPAIS('PV_SIUNTIMAS','',thisform)

gpais_18

Prieš siunčiant žurnalus, būtina be klaidų nusiųsti prekinius vienetus/ gaminius. GPAIS sistemoje prie importavimo istorijos neturi būti klaidų.

Po išsiuntimo operacijos viduje, antrame registro lygyje užsideda požymis "Nusiųsta" = 1.
Požymis užsideda bet kokiu atveju, nepriklausomai ar gaminiai/pakuotės nusisiuntė gerai ar su klaidomis.
Norint naujai nusiųsti gaminį/pakuotę, registro požymi reikia pakeisti į 0.

Dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas žurnalo siuntimui

Servisas -> Dokumentų registras

Nuskaitomas dokumentų registras "GPAIS" ir, atsistojus ant jo, paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".

gpais_19

Dokumentų registras -> Dokumentų registro GPAIS koregavimas

Užprogramuojamas klavišas žurnalo siuntimui į GPAIS:

GPAIS('ZU_SIUNTIMAS','',thisform)

gpais_20

Prieš siunčiant žurnalus, būtina be klaidų nusiųsti prekinius vienetus/ gaminius. GPAIS sistemoje prie importavimo istorijos neturi būti klaidų.

GPAIS žurnalas siunčiamas už mėnesį.

Dokumentų registro analitinėse operacijose užprogramuojamas klavišas žurnalo šalinimui iš GPAIS

Servisas -> Dokumentų registras

Nuskaitomas dokumentų registras "GPAIS" ir, atsistojus ant jo, paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".

gpais_19

Dokumentų registras -> Dokumentų registro GPAIS koregavimas

Užprogramuojamas klavišas žurnalo šalinimui iš GPAIS:

GPAIS('ZU_SALINIMAS','',thisform)

gpais_21

Informacija išmetimui siunčiama už mėnesį.

Išmetimui siunčiamas įrašas turi būti dokumentų registre.
Išmetus žurnalą iš GPAIS, registre esantis įrašas automatiškai neišsimeta.
Norint suformuoti iš naujo, jį reikia iš registro išmesti.

Jei iš dokumentų registro išmetama operacija, jos nebus galima pašalinti iš GPAIS sistemos.
Todėl pirmiausia žurnalas išmetamas iš GPAIS sistemos, o po to iš registro.