Pardavimo grąžinimas

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Prekių pardavimo grąžinimas.
Mygtuko "Grąžinimai" panaudojimas
2 užduotis Kreditinio dokumento spausdinimas

1 užduotis

Pardavimo grąžinimas - tai operacija, kai pirkėjas grąžina pirktas prekes arba paslaugas.
Šį operacija vykdoma išrašant kreditinį dokumentą arba iš pirkėjo gavus debetinį dokumentą.

Papildomai apie pardavimo grąžinimus galite paskaityti: Pardavimų grąžinimas.

Prekių pardavimo grąžinimas
Įmonė UAB "Alvirima" grąžino prekę "Virdulys"– 2 vnt.
Prekė buvo parduota PVM sąskaitoje faktūroje MOK00001.
Įveskite pardavimo grąžinimo operaciją.
graz_uzduotis
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Pardavimai->Pardavimo operacijos
 2. Lange "Pardavimai" paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Laukelyje "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Grąžinimas".
 4. Užpildykite dokumento numerį, operacijos datą, dokumento datą.

Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą dokumento numerio įvedinėti ranka, galite apsirašyti pardavimo grąžinimo dokumentų skaitliuką. Kaip aprašomi dokumentų skaitliukai, paskaitykite Dokumentų skaitliukų aprašymas

 1. Laukelyje "Pastabos" galima įrašyti grąžinimo priežastį.
 2. Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite pirkėją.
 3. Paspauskite skirtuką "Operacijos".
 4. Paspauskite mygtuką serv7 "Grąžinimai/Patikslinimas".

graz1

 1. Atsidaro langas "Grąžinimai". Jame nuskaitykite informaciją už periodą, per kurį buvo parduotos šios prekės.
 2. Susiraskite dokumentą MOK00001 ir grąžinamą prekę "Virdulys".
 3. Padėkite žymeklį į laukelį "Fiks. kiekis" ir įveskite grąžinamų prekių kiekį.
  Įvedant kiekį, automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Veskite kiekį ir paspauskite "Enter" - kiekis įkris į stulpelį "Fiks. kiekis".

graz2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

graz3

 1. Išsaugokite ir perkelkite pardavimo grąžinimo operaciją.

Išsaugojus ir perkėlus grąžinimo operaciją, susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijoje, užsipajamuoja prekės, pakinta pirkėjo skola.

 1. Peržiūrai paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "Detalus FIFO".

graz_fifo

Prekės savikaina paskaičiuojama priklausomai nuo pardavimo dokumento, iš kurio vyksta prekės grąžinimas. Jeigu ten buvo parduotas didesnis kiekis tos prekės, o grąžinama tik dalis, tai savikainos suma paskaičiuojama proporcingai grąžinamam kiekiui.

 1. Pasižiūrėkite kokia sąskaitų korespondencija susiformavo Didžiojoje knygoje. Paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu.
  Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

graz_dk

 1. Dar kartą paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu. Pasirinkus "Detalios skolos", pamatysite kaip pasikeitė skolų analitinė informacija.

graz_skola

2 užduotis

Plačiau apie ataskaitų spausdinimą galite pasiskaityti Ataskaitų spausdinimas

Kreditinio dokumento spausdinimas
Įvesta įmonei UAB "Alvirima" prekių pardavimo grąžinimo operacija.
Atspausdinkite kreditinį dokumentą.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Pardavimo operacijos koregavimo lange skirtuke "Operacijos" paspauskite mygtuką PRINT"Spausdinti".
 2. Pasirinkite, kur bus formuojamas ataskaitos vaizdas: į ekraną, iškart į spausdintuvą ar į tam tikros rūšies failą. Pasirinkus "Ekranas", ataskaita bus parodoma monitoriaus ekrane. Dar kartą spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti".

kred_spaus

 1. Pasirodo ataskaitų sąrašas. Pasirinkite formą "Kreditinis dokumentas (pardavimo grąžinimo atveju)".

kred_spaus1

 1. Paspauskite mygtuką PRINT "Spausdinti" arba dukart paspauskite pelės klavišą. Ekrane pasimato ataskaitos vaizdas.

kred_dok

Jį galima atspausdinti, išsaugoti pdf ar kitokiu formatu arba iškart išsiųsti klientui.
Sąskaitoje matosi ne tik grąžinamos prekės kiekis, bet ir iš kokio pardavimo dokumento ji grąžinama.

Kartojimo klausimai:

 1. Ar aišku kam naudojamas mygtukas "Grąžinimai"?
 2. Ar mokėsite įvesti prekių pardavimo grąžinimo operaciją?
 3. Ar aišku kaip pasikeičia prekių likutis po pardavimo grąžinimo operacijos perkėlimo?