Garantinio aptarnavimo uždavinys (RMA)

Parduodamos prekės, kurioms gali būti reikalingas garantinis aptarnavimas.
Garantiniam aptarnavimui pristatyta prekė atpažįstama pagal jos serijinį numerį arba kodą ir pardavimo dokumento numerį.
Prekė gali būti remontuojama arba pakeičiama kita tokia pat preke.
Klientas gali būti informuojamas elektroniniu laišku apie garantinio remonto užsakymo statuso pasikeitimą (remontuojama, ruošiama siuntimui, išsiųsta ir pan.)

Garantinio aptarnavimo uždavinio (RMA) pagrindiniai veikimo principai :

 • RMA operacijos identifikuojamos pagal užduoties kodą "GA" (1), projektas nebūtinas.
 • Prekės visada vedamos po vieną vienetą ir identifikuojamos pagal serijinį numerį (SN) arba prekės kodą.
 • Įvedamas SN arba iš sąrašo pasirenkamas prekės kodas (2) - reikšmė įvedama lauke "aprasymas1" (3) - laukas būtinas.
 • Įvedus SN, automatiškai parenkamas pardavimo operacijos kodas ir išsaugomas lauke "aprasymas2" (4). Neleidžiama išsaugoti operacijos su neegzistuojančiu SN.
 • Įvedus prekės kodą, tos prekės pardavimo operacija turi būti parenkama rankiniu būdu - laukas būtinas.
  Tikrinama ar parinktoje pardavimo operacijoje yra "aprasymas1" lauke įvesta prekė (išimtys suvedamos filtravimo lentelėje "RMA_AKSESUAR").
 • Prekių ir pardavimo operacijų parinkimas galimas iš atitinkamų sąrašų.
 • Po pardavimo operacijos parinkimo, automatiškai užpildoma kliento informacija (5).
 • Lauke "Kita užduotis" parenkama kas bus atliekama su preke: ar prekės bus remontuojama "GA-R" ar keičiama "GA-K" (6) -nebūtina pasirinkti iš karto.
 • Visi aprašymo laukai (išskyrus SN) yra sąrašiniai, ir paspaudus ant jau įvesto operacijos kodo atidaromas atitinkamas sąrašas ir išvedama parinkta operacija.

gar_09

Garantinio aptarnavimo uždavinio (RMA) operacijų valdymas atliekamas tvirtinant būsenas:

 • 1 - "Patvirtinta siuntimui" – klientui patvirtintas prekės siuntimas. Automatinių veiksmų nėra.
 • 2 - "Gauta" – prekė gauta. Po šios būsenos įgijimo būtina užpildyti lauką "Kita užduotis", kitu atveju tolesnis būsenų keitimas neleidžiamas.
 • 3 - "Remontuojama" – operacija šią būseną įgauna tik pasirinkus užduotį "GA-R". Būsenos keitimo metu paprašoma įvesti remonto dalių padalinį, pagal kurį sukuriama tuščia atsargų operacija remonto dalims nurašyti (be detalių eilučių) ir operacijos kodas išsaugomas lauke "aprasymas3".
 • 4 - "Ruošiama siuntimui" – jei parinkta užduotis "GA-K", automatiškai sukuriamos prekės grąžinimo ir pardavimo operacijos. Kodai išsaugomi "aprasymas3" ir "aprasymas4" laukuose. Pardavimo grąžinimo operacijoje prekės savikaina paimama iš pardavimo operacijos, papildomame lauke automatiškai užpildomas SN . Naujoje pardavimo operacijoje naują SN reikia įvesti ranka.
 • 5 - "Išsiųsta klientui" – paskutinė būsena, numatytas kliento informavimas.
 • 6 - "Atšaukta" – operacija atšaukta. Jei parinkta užduotis "GA-A", bet kurios būsenos patvirtinimo metu būsena pakeičiama į "Atšaukta".

Serijinio numerio (SN) vedimas:

 • SN vedamas tik prekėms, kurių kortelėse pirmas logistikos kodas yra "SN" (n17_kodas_ls_1="SN").
 • SN vedamas pardavimo operacijos 1-ame papildomame lauke (per kablelį arba naujose eilutėse).

1. Prekių pardavimo operacijų vedimas

Jeigu prekės bus atpažįstamos pagal serijinius numerius, jų kortelėse 1 logistikos laukui priskiriama reikšmė SN.

gar_14

Servisas ->Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Pardavimo operacijos papildomame lauke suvedami parduotų prekių serijiniai numeriai:

gar_12

Tokios prekės bus atpažįstamos pagal serijinį numerį.

Prekės gali būti parduodamos ir be serijinių numerių. Tada jos bus atpažįstamos pagal prekės kodą ir pardavimo dokumento numerį.

Servisas ->CRM -> CRM operacijos

Garantinio aptarnavimo operacijoje įvedamas prekės, kuriai bus atliekamas garantinis aptarnavimas, serijinis numeris.

gar_15

Pagal jį automatiškai surandama pardavimo operacija ir klientas.

Jeigu prekei nenaudojami serijiniai numeriai, tada įvedamas jos kodas ir surandama pardavimo operacija.

Pardavimo operacijos laukas yra privalomas. Prekės, išskyrus aprašytas filtravimo lentelėje RMA_AKSESUAR , turi būti parinktoje pardavimo operacijoje.

Pasirenkama kita užduotis : prekė remontuojama ar prekė keičiama.

2. Būsenų tvirtinimas

Tolesni veiksmai atliekami tvirtinant garantinio aptarnavimo operacijos būsenas.

Kai prekė remontuojama

Tvirtinant būseną "Gauta" , reikia nurodyti padalinį, kurio prekės bus naudojamos remontui:

gar_16

Būsena pasikeičia į "Remontuojama" ir sugeneruojama operacija su atsargomis, kurioje reikės nurašyti remontui sunaudotas medžiagas.

gar_17

Kai prekė keičiama

Tvirtinant būseną "Gauta" , automatiškai sukuriamos pardavimo grąžinimo ir naujo pardavimo operacijos, ir jų kodai priskiriami CRM operacijoje:

gar_18

Grąžinimo operacijoje automatiškai priskiriamas grąžinamos prekės serijinis numeris.

Naujoje pardavimo operacijoje reikia priskirti prekės, į kurią vyksta keitimas, serijinį numerį.

gar_19

Tvirtinant tolesnes būsenas, fiksuojami veiksmai: paruošta siuntimui, išsiųsta klientui.

Priklausomai nuo aprašytų parametrų, tvirtinant būsenas galimas elektroninio laiško išsiuntimas klientui.

Konsultantams ir atstovams:

Sistemos diegimas

1. Į RIV_GAMA\ALL katalogą įrašoma vp_rma programa.

2. CRM operacijos koregavimo lange užprogramuojamas INIT, Close ir PO Close.

Servisas -> CRM -> CRM operacijos -> CRM operacijos koregavimas

INIT'as CRM operacijos koregavimo lange: =vp_rma(thisform)

CLOSE'as CRM operacijos koregavimo lange: =vp_rma(thisform,10)

PO CLOSE'o CRM operacijos koregavimo lange: =vp_rma(thisform,11)

gar_01

gar_02

gar_03

Pirmą kartą atidarius CRM operaciją automatiškai atliekami šie veiksmai:

 • Susikuria CRM užduotis GA:

  gar_05

 • Sukuriamos CRM būsenos (tik jei CRM'e dar nėra būsenų): "Patvirtinta siuntimui", "Gauta", "Remontuojama", "Ruošiama siuntimui", "Išsiųsta klientui", "Atšaukta".

gar_06

Reikia papildomai priskirti vartotojus, kuriems bus leidžiama keisti būsenas.

Jei CRM operacijose jau naudojamos būsenos, tai RMA uždaviniui reikalingos būsenos sukuriamos papildomai, ir priderinama programa, kad būtų išlaikytas visų būsenų funkcionalumas.

Būsenų aprašyme yra įrašyta funkcija prieš būsenos patvirtinimą su atitinkamais parametrais, pvz., vp_rma(thisform,12)

Jeigu priskirtas trečias parametras, pvz., vp_rma(thisform,12,1), tai tvirtinant būseną, klientui elektroniniu laišku išsiunčiamas pranešimas apie būsenos pasikeitimą.

gar_10

 • Susikuria papildoma sql lentelė būsenų registravimui.

gar_04

 • Susikuria papildomi laukai CRM operacijose: "Prekės kodas", "Padalinys".

gar_07

 • Susikuria prekių filtravimo lentelė RMA_AKSESUAR aksesuarams (prekės, kurios neįtraukiamos į pardavimo operaciją, bet kurioms gali būti atliekamas garantinis remontas).

gar_08

3. Pardavimo operacijų sąraše sukuriamas papildomas laukas serijinių numerių vedimui:

gar_11

Pagal nutylėjimą papildomo lauko numeris lygus 1.
Jeigu sukuriamas laukas kitokiu numeriu, tai programoje reikia atlikti atitinkamus pakeitimus:

local pnr1,pnr2,pnr3
m.pnr1=1 && papildomo lauko numeris pardavimo operacijose SN vedimui (pagal nutylėjimą 1)
m.pnr2=1 && papildomo lauko numeris CRM operacijose prekės kodo vedimui (pagal nutylėjimą 1)
m.pnr3=2 && papildomo lauko numeris CRM operacijose padalinio kodo vedimui (pagal nutylėjimą 2)

4. Sukuriamas logistikos kodas "SN", kuris priskiriamas prekėms, kurioms bus vedami serijiniai numeriai.

gar_13