Išsami algos skaičiavimo metodika

Išsami algos skaičiavimo metodika būtų tokia:

 1. Mėnesio eigoje :
  • aprašomi nauji darbuotojai, įvedamos priėmimo operacijos,
  • suvedami atostogų įsakymai, skaičiuojami ir išmokami atostoginiai,
  • suvedami ligonlapiai, skaičiuojama ligos pašalpa,
  • suvedami visi kiti dokumentai: komandiruotės, stažuotės, papildomos dienos už vaikus ir kt., jei reikia, paskaičiuojami atitinkami priskaitymai,
  • vedamos darbuotojų perkėlimo iš vieno padalinio į kitą, pareigų pakeitimo, atlyginimo pakeitimo ir visos kitos su darbuotojų apskaitos pasikeitimais susijusios operacijos,
  • suvedami atleidimai iš darbo, paskaičiuojamos išmokos už nepanaudotas atostogas ir pilnai atsiskaitoma su darbuotoju,
  • formuojamos visos reikalingos ataskaitos Sodrai, VMI, kitoms institucijoms,
  • pildomas tabelis.
 2. Pasiruošimas atlyginimų skaičiavimui:
  • patikrinama, ar suvesti visi dokumentai, perkeliami,
  • baigiami pildyti tabeliai, įtraukiama visa informacija iš algos dokumentų, persumuojamas laikas, perkeliami (nebūtinai),
  • suvedami ir sutikrinami visi algos kintamųjų pasikeitimai,
  • suvedami ir patikrinami visi darbuotojų priskaitymų/atskaitymų pasikeitimai.
 3. Atlyginimo paskaičiavimas, perkėlimas į Didžiąją knygą.
 4. Išmokėjimas :
  • atlyginimo išmokėjimo, bankinių pavedimų suformavimas, perkėlimas,
  • atskaitymų pagal vykdomuosius raštus pervedimas,
  • mokesčių Sodrai, VMI pervedimas.
 5. Mėnesio užbaigimo darbai:
  • Jeigu liko neperkeltų kažkurių operacijų, būtinai visos perkeliamos,
  • suformuojamos mėnesinės ataskaitos Sodrai, VMI,
  • suformuojamos įmonės viduje privalomos ataskaitos.