Integracija su RASO RETAIL kasomis

Integracijos pagrindiniai principai:

 • RASO RETAIL kasos RIV_GAMA programoje aprašomos kasų sąraše ("Servisas" -> "Kasos").
 • Iš Rivile GAMA programos siunčiama prekių, klientų, padalinių informacija į RASO RETAIL serverį.
 • Iš RASO RETAIL serverio importuojamos pardavimo operacijos.
 • Informacijos apsikeitimas vyksta tiesiogiai tarp duomenų bazių.
 • Pirmą kartą sinchronizuojama visa informacija, išskyrus pardavimo kainas.
 • Kainos nusisiunčia tik vykdant kasų operaciją: siuntimo arba perkainavimo.

Tolesnis informacijos judėjimas :

 • Tam, kad susivienodintų visa informacija (išskyrus kainas) abiejose duomenų bazėse, periodiškai gali būti vykdoma pilna sinchronizacija. Nustatomas pilnos sinchronizacijos startavimo laikas - kartą per parą.
 • Tam tikru periodiškumu iš RIV_GAMA gali būti nusiunčiami tik duomenų pakoregavimai (išskyrus kainas). Paprastai tai atliekama darbo dienos bėgyje. Nustatomas tokio duomenų koregavimo pradžios, pabaigos laikai ir periodiškumas. Atnaujinimui informacija atrenkama pagal paskutinio koregavimo laiką R_DATA .
 • Perkėlus perkainavimo operaciją, susiformuoja siuntimo į kasas operacija. Ją įvykdžius, atsinaujina visa su perkainavimo operacijoje esančiomis prekėmis susijusi informacija.
 • Įvykdžius prekių Z ataskaitą, į pardavimo operacijų sąrašą susiimportuoja pardavimo operacijos.

Integracijos diegimas

 • Integracijai reikalingų programų įrašymas
 • ODBC aprašymas
 • Sinchronizavimo parametrų nustatymas
 • Kasos aprašymas RIV_GAMA programoje
 • Siuntimo programos s_raso.prg aprašymas
 • Z ataskaitų nuskaitymo programos a_raso.prg aprašymas

Darbas su sistema

 • Informacijos sinchronizavimas
 • Perkainavimas. Prekių informacijos nusiuntimas
 • Prekių Z ataskaita. Pardavimo operacijos