Integracijos diegimas

Prieš pradedant dirbti su sistema, reikalinga atlikti tam tikrus veiksmus ir aprašymus:

 1. Kreiptis į UAB "Rivilė" ir nusiųsti savo GLN kodus, kad užregistruotų WEB apsikeitimą su Telema sistema.

 2. Atsinaujinti registraciją.

 3. Programų atsisiuntimas (Konsultantams ir atstovams):

  Programas išsaugoti RIV_GAMA\ALL kataloge.

 4. Atlikti tam tikrus aprašymus Rivile GAMA programoje:

  • užsiprogramuoti Sistemos INIT-ą;
  • apsirašyti eksporto šabloną;
  • susikurti savo įmonės web adresą ir suvesti GLN kodus;
  • pakoreguoti padalinių aprašymus - priskirti GLN kodus;
  • suvesti klientų web adresus ir GLN kodus.

Sistemos INIT užprogramavimas

 1. Esant bet kuriame lange spaudžiamas Ctrl Q.

 2. Spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as".

  telema_1

 3. Jeigu langas tuščias, spaudžiamas mygtukas "Naujas", jeigu jau kažkas užprogramuota - "Koreguoti".

 4. Atsidariusiame lange įvedama:

  WB_SERVERIS("TELEMA(REST)",3)

  telema_2

 5. Viskas išsaugoma.

Pardavimo eksporto šablono aprašymas

 1. Nuskaitomos pardavimo operacijos. Mygtukas "Eksportas" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu.

telema_4

 1. Paspaudžiamas mygtukas "Naujas". Užpildomas eksporto šablonas:

telema_3

I06 nepažymimas nei vienas laukas! Viską suformuoja TELEMA_REST_I06() funkcija.
I07 – pagal nutylėjimą pažymimi visi laukai.
I08 - pagal nutylėjimą pažymimi visi laukai.
I13 – galima nežymėti nei vieno lauko, nes ta informacija neperduodama.

Lauke "Programa po" įrašoma funkcija TELEMA_REST_I06()

Padaryta galimybė vietoje savo Bar kodų perduoti kliento kodus:

telema_10

I07 aprašyme lauke "Programa po" įrašoma funkcija TELEMA_REST_I07()

telema_11

Šios funkcijos paskirtis: eksporto faile formuojamas dar vienas tag-as <Fix_BarCode> . Jei šis tag-as yra, tai vietoje pagrindinio bar kodo į Telemos sistemą siunčiama šio tag-o informacija be jokio papildomo apdorojimo.

Savo įmonės web adresų ir GLN kodų aprašymas

Servisas -> Kortelės ->Klientai

Savo įmonės kortelėje pakoreguojami esantys arba suvedami nauji alternatyvūs adresai.

telema_5

"Serveris" - parenkama reikšmė "TELEMA(REST)"
"GLN kodas" - įvedamas pagrindinis įmonės GLN kodas (gautas iš Telemos)
Uždedamas "v" - "Internetinis" Paspaudžiamas mygtukas "Priskirti WEB adresą".
Atsidariusiame lange koreguojamas įrašas ir užpildomas laukas "GLN kodas":

telema_6

Pakeitimai išsaugomi, ir web adresas pasirenkamas. Užsipildo laukas "Internetinis".

telema_7

Viskas išsaugoma.

GLN kodų aprašymas padaliniuose

Servisas -> Kortelės ->Padaliniai

Jeigu pardavimas bus atliekamas iš vieno padalinio, užtenka jį nurodyti parametro "Padalinio kodas pagal nutylėjimą" (SS_PADALINYS) aprašyme.

Jeigu parametre nurodytas kitas padalinys arba jeigu pardavimai gali būti atliekami iš kelių skirtingų padalinių, tai padalinių aprašyme nurodomi jų GLN kodai (gali sutapti su įmonės GLN kodu):

telema_9

Importo metu padalinys bus parenkamas pagal priskirtą GLN kodą.

Klientų web adresų ir GLN kodų aprašymas

Aprašomi klientų, su kuriais bus keičiamasi dokumentais, web adresai ir GLN kodai. Vėliau ši informacija bus papildoma.

Kaip priskiriami klientų web adresai ir GLN kodai aprašyta darbas su sistema