R - Registracijos lentelės

Kodas Pavadinimas
R02_L02
R03_I03
R04_RAKT Rakinimo lentelė
R05_USER Vartotojų sąrašas
R06_USRP Vartotojų parametrai
R07_ULOG Struktūrų keitimo logas
R08_USEK Vartotojų teisių registravimo lentelė
R10_ATSV SQL ataskaitų sąrašas
R11_ATSD SQL ataskaitos detali info
R12_OADM Operacijų administravimas
R14_ALOG Ataskaitų spausdinimo logas
R15_VREZ Darbo vietų rezervavimas

R02_L02

Laukas Tipas Aprašymas
R02_INFO M(4)
R02_INFO2 M(4)
R02_KODAS_R2 C(12)
R02_INFO3 C(36)
R02_INFO4 C(90)

R03_I03

Laukas Tipas Aprašymas
R03_MODUL C(2)
R03_USERIS C(12)
R03_VARDAS C(60)
R03_DATA_I T(8)
R03_DATA_K T(8)
R03_L1 C(60)
R03_DATA_T T(8)
R03_VD N(1)

R04_RAKT - Rakinimo lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
R04_MOD C(2) Modulis
R04_KODAS C(12) Kodas
R04_NR C(12) Numeris
R04_USERIS C(12) Vartotojas
R04_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
R04_PAST C(120) Pastabos
R04_NUMERIS N(14) Numeris
R04_LOCK_FLG N(1) Rakinimo vėliavėlė
R04_SPID N(14) Proceso ID
R04_LOGIN_TIME T(8) Prisiregistravimo laikas
R04_REZERVAS C(100) Rezervas

R05_USER - Vartotojų sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
R05_KODAS_RS C(12) Vartotojas
R05_PAV C(40) Pavardė
R05_VARDAS C(40) Vardas
R05_PSW C(30) Slaptažodis
R05_LYGIS N(1) Lygis
R05_PAREIGOS C(40) Pareigos
R05_KODAS_RS_G C(12) Vartotojų grupė
R05_TIPAS N(1) Tipas: 1-vartotojas;2-grupė
R05_LAIKAS C(20) Darbo laikas
R05_IMONE C(12) Rezervas
R05_POS N(1) Dirbti tik su POS: 0-ne,1-taip
R05_LAISK N(1) Laišai: 0-ne, 1-taip
R05_RUSIS N(2) Dirbti: 1-balanse,2-internete,3-balanse ir internete,4- nedirba
R05_LAUKAS1 M(4) Laukas1
R05_LAUKAS2 M(4) Laukas2
R05_LAUKAS3 M(4) Laukas3
R05_LAUKAS4 M(4) Laukas4
R05_LAUKAS5 M(4) Laukas5
R05_LAUKAS6 M(4) Laukas6
R05_LAUKAS7 M(4) Laukas7
R05_LAUKAS C(20) Laukas
R05_USERIS C(12) Kas koregavo
R05_R_DATE T(8) Kada koregavo
R05_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
R05_PSW_D N(3) Slaptažodžio keitimo dienos
R05_PSW_DATE T(8) Slaptažodžio keitimo data
R05_PSW_SIM N(1) Simbolių skaičius slaptažodyje
R05_PSW_RAI N(1) Raidžių kiekis slaptažodyje
R05_PSW_SK N(1) Skaičių kiekis slaptažodyje
R05_PSW_1 C(30) Slaptažodžis 1
R05_PSW_2 C(30) Slaptažodžis 2
R05_PSW_3 C(30) Slaptažodžis 3
R05_PSW_4 C(30) Slaptažodžis 4
R05_PSW_5 C(30) Slaptažodžis 5
R05_KODAS_ZN C(12) NULL Zona
R05_RODYTI_ZN N(1) Rodyti zoną: 0-rodyti tik zonos inf.;1-rodyti visą informaciją
R05_AD_VART C(150) AD vartotojas
R05_E_MAIL C(150) E-mail adresas

R06_USRP - Vartotojų parametrai

Laukas Tipas Aprašymas
R06_KODAS_RS C(12) Vartotojas
R06_NUMERIS C(12) Parametro Nr.
R06_PAV C(60) Aprašymas
R06_REIKSME C(200) Parametro reikšmė
R06_KODAS C(12) Kodas
R06_REZERVAS C(12) Rezervas
R06_USERIS C(12) Kas koregavo
R06_R_DATE T(8) Kada koregavo
R06_ADDUSR C(12) Įrašo autorius

R07_ULOG - Struktūrų keitimo logas

Laukas Tipas Aprašymas
R07_DATA T(8) Data
R07_LOG M(4) Logas
R07_USER C(12) Kas keitė
R07_R_DATE T(8) Kada koregavo

R08_USEK - Vartotojų teisių registravimo lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
R08_KODAS_RS C(12) Vartotojas
R08_TIPAS N(1) Tipas: 1-Apribojimai,2-sisteminės ataskaitos,3-papildomos ataskaitos,4-Internetas,5-sisteminės formos,6-papildomos formos
R08_RAKTAS N(6) Raktas
R08_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
R08_PAV C(250) Aprašymas
R08_POZ N(1) Požymis 1-matomas ir prieinamas, 2-neprieinamas, 3-nematomas
R08_USERIS C(12) Kas koregavo
R08_R_DATE T(8) Kada koregavo

R10_ATSV - SQL ataskaitų sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
R10_NUMERIS N(6) Ataskaitos numeris
R10_FAILAS C(12) Ataskaitos pavadinimas (1)
R10_FAILAS2 C(12) Ataskaitos pavadinimas (2)
R10_MENIU C(65) Pavadinimas
R10_PROGRAMOJE C(65) Aprašymas
R10_TIPAS C(1) Tipas
R10_PROG_SET C(8) Programa prieš
R10_PROG_CLE C(8) Programa po
R10_ORDERED1 C(200) Rūšiavimas(1)
R10_ORDERED2 C(200) Rūšiavimas(2)
R10_SVORIS C(2) Svoris
R10_LYGIS N(1) Lygis
R10_GROUP_1 C(200) Grupavimas(1)
R10_SIMB_C1 C(2) Simbolis(1)
R10_SIMB_C2 C(2) Simbolis(2)
R10_POSTUM_1 N(2) Postūmis(1)
R10_GROUP_2 C(200) Grupavimas(2)
R10_POSTUM_2 N(2) Postūmis(2)
R10_KIENO C(1) Kieno
R10_DAZNIS N(12) Dažnis
R10_USERIS C(12) Kas koregavo
R10_R_DATE T(8) Kada koregavo
R10_KODAS_AT N(12) Ataskaitos kodas
R10_FP_REP N(1) Ataskaitos tipas
R10_SP_KUR N(2) Kur spausdinti
R10_TIPAS_AT N(1) Ataskaitos tipas
R10_BIN_PRG1 G(4) Programa(1)
R10_BIN_PRG2 G(4) Programa(2)
R10_BIN_FRX1 G(4) Ataskaita(1)
R10_BIN_FRX2 G(4) Ataskaita(2)
R10_KODAS_AO C(12) Operacijos kodas

R11_ATSD - SQL ataskaitos detali info

Laukas Tipas Aprašymas
R11_KODAS_AT N(12) Ataskaitos kodas
R11_KODAS C(12) Kodas
R11_TIPAS_AT N(1) Tipas
R11_FAILAS C(12) Ataskaita
R11_PAV C(60) Pavadinimas
R11_R_DATE T(8) Kada koregavo
R11_USERIS C(12) Kas koregavo
R11_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
R11_BIN_FRX1 G(4) Ataskaita
R11_KODAS_AO C(12) Operacijos kodas

R12_OADM - Operacijų administravimas

Laukas Tipas Aprašymas
R12_KODAS_RS C(12) Vartotojas
R12_MOD C(2) Modulis
R12_KODAS C(12) Kodas
R12_POZ N(1) Požymis
R12_USERIS C(12) Kas koregavo
R12_R_DATE T(8) Kada koregavo

R14_ALOG - Ataskaitų spausdinimo logas

Laukas Tipas Aprašymas
R14_KODAS_A1 C(12) Kodas
R14_KODAS_AO C(12) Ataskaitos kodas
R14_BEG_DATE T(8) Spausdinimo pradžia
R14_PRIES_DATE T(8) Programos prieš laikas
R14_AT1_DATE T(8) Pirmos ataskaitos generavimo pabaigos laikas
R14_VIEW1_DATE T(8) Pirmos ataskaitos peržiūros pabaiga
R14_AT2_DATE T(8) Antros ataskaitos generavimo pabaigos laikas
R14_VIEW2_DATE T(8) Antros ataskaitos peržiūros pabaiga
R14_PO_DATE T(8) Programos po spausdinimo pabaiga
R14_END_DATE T(8) Ataskaitos spausdinimo pabaigos laikas
R14_USERIS C(12) Kas spausdino

R15_VREZ - Darbo vietų rezervavimas

Laukas Tipas Aprašymas
R15_MODUL C(2) Modulis
R15_KODAS_R C(12) Vartotojas
R15_SK N(3) Vietų skaičius
R15_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
R15_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
R15_USERIS C(12) Kas koregavo
R15_R_DATE T(8) Kada koregavo