Kopijavimo parametrizavimas

RIV_GAMA programoje turi būti aprašyta kopijavimui reikalinga informacija. Ji suvedama įmonės pasirinkimo koregavimo lange.

Informacija vedama tik toms įmonėms, kurias norima kopijuoti.

Atsistojus ant įmonės aprašymo, paspaudžiamas mygtukas "Koreguoti", pasirenkamas kopijavimo aprašymui reikalingas skirtukas "Kopijavimas".

Uždedamas požymis "v" - Kopijuoti duomenis.

Automatiškai užsipildo kiti skirtuko laukai, kuriuos, esant reikalui, galima pakoreguoti.

"Kopijavimo dienų intervalas" - nurodo kas kiek dienų turi būti daromos kopijos. Pagal nutylėjimą siūloma reikšmė yra 3.

Jeigu per nustatytą dienų skaičių nebus padaryta kopija, įmonės aprašymo eilutė paraudonuos.

"Paskutinio kopijavimo data" - pradžioje rodoma sena data, automatiškai ji pasikeičia padarius kopiją.

Atskirai aprašomas programinės įrangos kopijavimas ir duomenų bazės kopijavimas.

Programinės įrangos kopijavimas apima RIV_GAMA kataloge esančios informacijos kopijavimą. Bus kopijuojama ne visa informacija, o tik naujai atsiradę arba pasikeitę failai. Kopijavimo metu informacija rašoma ant viršaus.

"Komandinis failas" - nurodo kelią, kur yra įkeltas kopijavimo failas GAMA_BACKUP.BAT

"Kopijų katalogas" - nurodo, kur bus dedamos programinės įrangos kopijos. Išsaugojus aprašymą, katalogas susikuria automatiškai.

RIV_GAMA kataloge yra failas Gama_backup_no.txt

Jame išvardinami RIV_GAMA viduje esantys katalogai, kurių nereikia kopijuoti : SYSTEM, REPORT\BAL_W, BENDRAS\GS, DEMO . Failą galima pasipildyti.

Koreguojant nekopijuojamų katalogų sąrašą Gama_backup_no.txt, būtina laikytis tokios pat sintaksės, kaip pateikta pavyzdyje.

Jeigu kopijavimas aprašomas kelioms įmonėms, tai programinės įrangos kopijavimą užtenka aprašyti tik vienoje iš įmonių.

Duomenų bazės kopijavimas apima konkrečios įmonės duomenų bazės kopijavimą.

"Procedūra" - duomenų bazėje esanti SQL procedūra, skirta jos nukopijavimui ("backup").

"Kopijų katalogas" - nurodo, kur bus dedamos duomenų bazės kopijos. Išsaugojus aprašymą, katalogas susikuria automatiškai.

"Saugomų kopijų kiekis" - nurodoma kiek skirtingų kopijų bus saugoma. Pagal nutylėjimą siūloma saugoti dvi kopijas. Tai reiškia, kad darant kopiją trečią kartą, pirmoji (seniausioji) automatiškai bus išvaloma. Kopijos išvalomos tik MSSQL duomenų bazėms. Dirbant su Sybase duomenų bazėmis, kopijos nebus išvalomos.

"Vartotojas" , "Slaptažodis"- SQL-inio vartotojo vardas ir slaptažodis, kuriuo kopijų padarymui bus jungiamasi prie duomenų bazės. Jam turi būti suteiktos atitinkamos teisės.

Kopijavimą galima aprašyti tik MSSQL ir Sybase duomenų bazėms. Kopijų katalogas turi būti lokalus diskas - negalima nurodyti tinklinio katalogo.