I.SAF

"Dokumentų registro" modulis skirtas formuoti ir teikti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitų faktūrų registro duomenų rinkmenas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Sąskaitų faktūrų registro (i.SAF) duomenų rinkmenos paruošimo pagrindiniai žingsniai:

 1. PVM klasifikatorių sąrašo suvedimas
 2. Mokesčių kortelėse esančio mokesčio susiejimas su PVM klasifikatoriaus kodu
 3. PVM klasifikatoriaus parinkimas pirkimo (pardavimo) operacijoje
 4. Sąskaitos tipo parinkimas i.SAF dokumentų registro formavimui
 5. i.SAF Dokumentų registro formavimas
 6. XML failo formavimas

1. PVM klasifikatorių sąrašo suvedimas

Naujai sukurtoje duomenų bazėje jau yra suvesti PVM klasifikatorių kodai. Jeigu dirbama su anksčiau sukurtomis duomenų bazėmis, PVM klasifikatorių kodų jose gali nebūti. Tada tuos, kurie bus naudojami, reikia susivesti.

PVM klasifikatorių kodus galima suimportuoti.

Servisas -> Kortelės -> PVM klasifikatoriai

Kuriamas naujas įrašas. Įvedamas įrašo kodas, pavadinimas ir jį atitinkantis PVM klasifikatoriaus kodas. Papratai kodas ir klasifikatoriaus kodas yra vienodi.

PVM1

Jeigu yra prekių, paslaugų ar kodų, kurie nėra PVM objektai ir kurių visai nereikia traukti į i.SAF, jiems atskirti aprašomas PVM klasifikatoriaus kodas PVMNE.

PVM2

2. Mokesčių kortelėse esančio mokesčio susiejimas su PVM klasifikatoriaus kodu

Mokesčių kortelėse kiekvienam apmokestinimo tipui nurodomas PVM klasifikatoriaus kodas. Apmokestinimo tipai (A,B,C,…) įvedami prekių (paslaugų, kodų) kortelėse.

Mokesčio aprašyme nurodomos bendros PVM sąskaitos. Prie mokesčio tipų galima nurodyti kitas PVM sąskaitas. Jos turi aukštesnį prioritetą nei pirmame lange nurodytos sąskaitos.

Jeigu prie konkretaus mokesčio tipo (A-H) bus nurodytos kitokios PVM sąskaitos nei pirmame lange, tai PVM, paskaičiuotas nuo tokio tipo prekių (paslaugų, kodų) bus įrašomas į čia nurodytą sąskaitą.

PVM3

Mokesčių kortelės kodas nurodomas kliento kortelėje, ir jis automatiškai įkrenta į pirkimo/pardavimo operaciją. Mokesčio kodas, esantis pirkimo/pardavimo operacijoje, gali būti koreguojamas.

PVM4

Apmokestinimo tipas (A-H) yra nurodomas prekių (paslaugų, kodų) kortelėse.

PVM5

Formuojant i.SAF, klasifikatoriaus kodas parenkamas pagal mokesčio kodą, kuris nurodytas konkrečiame pirkimo (pardavimo) dokumente ir pagal apmokestinimo tipą (A,B,C,...), kuris nurodytas prekėje (paslaugoje, kode):

 • pažiūrima, koks mokesčio kodas yra pirkimo (pardavimo) dokumente;
 • pažiūrima, koks apmokestinimo tipas nurodytas prekės (paslaugos, kodo) kortelėje;
 • mokesčio aprašyme surandamas klasifikatorius, kuris priskirtas tam apmokestinimo tipui.

Pvz.: Jei mokesčio, kurio kodas "PVM", kortelė aprašyta tokiais būdais:

PVM3

PVM6

PVM7

PVM8

tai prekėms, kurių kortelėje uždėtas apmokestinimo požymis 'A', bus priskirtas klasifikatorius PVM1. Prekėms, kurių apmokestinimas 'B' – klasifikatorius PVM2, o toms, kurios apmokestinamos 'C' – klasifikatorius PVM3.

Jeigu prekė visai neapmokestinama, tai, pagal pavyzdį, bus priskirtas klasifikatorius PVMNE, ir informacija visai nebus traukiama į i.SAF dokumentų registrą.

PVM9

Jeigu prekė neapmokestinama, bet informacija į i.SAF vis tiek traukiama, tai sukuriamas atskiras mokesčio kodas, kurio lange "Nėra mokesčio“ nurodomas reikalingas klasifikatoriaus kodas. Pvz.:

PVM10

Analogiškai paruošiami visi mokesčių sąrašai.

3. PVM klasifikatoriaus parinkimas pirkimo (pardavimo) operacijoje

Jeigu labai sudėtinga aprašyti mokesčio kodą, kad teisingai būtų parenkamas PVM klasifikatorius, tai PVM klasifikatoriaus reikšmę galima nurodyti pirkimo (pardavimo) operacijos detalioje eilutėje.

PVM11

Detalioje eilutėje nurodytas klasifikatorius formuojant i.SAF failą turi aukščiausią prioritetą.

PVM klasifikatoriaus parinkimo algoritmas yra toks:

 • jeigu detalioje eilutėje nurodytas PVM klasifikatoriaus kodas, tai imama jo reikšmė;
 • visai kitai informacijai klasifikatorius parenkamas pagal mokesčio kodą:
  • pažiūrima, koks mokesčio kodas yra pirkimo (pardavimo) dokumente;
  • pažiūrima, koks apmokestinimo tipas nurodytas prekės (paslaugos, kodo) kortelėje;
  • mokesčio aprašyme surandamas klasifikatorius, kuris priskirtas tam apmokestinimo tipui.

PVM klasifikatorių vesti detaliose eilutėse rekomenduojama tik ypatingais atvejais, kai nepavyksta apsirašyti mokesčių lentelės. Bendru atveju, klasifikatoriaus parinkimas turi būti aprašomas per mokesčių lenteles.

4. Sąskaitos tipo parinkimas i.SAF dokumentų registro formavimui

Vedant pirkimo (pardavimo) operacijas iškart išskiriamos sąskaitos, kurių į dokumentų registrą visai nereikės traukti arba kurias reikės įtraukti kaip nors specifiškai. Pvz.: kaip debetinę su pliusu, debetinę su minusu, kreditinę su pliusu, kreditinę su minusu, anuliuotą ir t.t.

PVM12

Pagal nutylėjimą, t.y. palikus "Formuoti“:

 • pirkimo ir pardavimo sąskaitos bus traukiamos su tipu "sąskaita“ (tiek į gaunamų, tiek į išrašomų sąskaitų registrą);
 • pirkimo grąžinimai – "debetinė sąskaita“, jeigu į gaunamų sąskaitų registrą ir "kreditinė sąskaita“, jeigu į išrašomų sąskaitų registrą;
 • pardavimų grąžinimai – "kreditinė sąskaita“, jeigu į išrašomų sąskaitų registrą ir "debetinė sąskaita“, jeigu į gaunamų sąskaitų registrą.

Sumos bus imamos su tokiu ženklu, kokios yra operacijoje.

Parinkus konkretų tipą, tiek į gaunamų, tiek į išrašomų sąskaitų registrą informacija bus traukiama tiksliai taip, kaip nurodyta , t.y., jei :

 • (+) Debetinė, tai tipas bus "Debetinė sąskaita“, o suma bus teigiama (pliusinė),
 • (-) Debetinė – tipas bus "Debetinė sąskaita“, o suma bus neigiama (minusinė),
 • (+) Kreditinė – tipas bus "Kreditinė sąskaita“, o suma bus teigiama (pliusinė),
 • (-) Kreditinė – tipas bus "Kreditinė sąskaita“, o suma bus neigiama (minusinė),
 • Anuliuota – tipas bus "Anuliuota“, suma tokia, kokia įvesta operacijoje (gali būti ir nulis).

Pasirinkus "Neformuoti", sąskaita nebus traukiama į i.SAF dokumentų registrą.

5. i.SAF Dokumentų registro formavimas

Informacija į dokumentų registro modulį keliama iš pirkimo (pardavimo) operacijų sąrašo.

Dokumentai turi būti perkelti ir tik su tipu "Važtaraštis" arba "Grąžinimas".

Galima papildomai užprogramuoti, kad į i.SAF būtų traukiami ir kitokio tipo dokumentai.

Nusirodomas periodas ir, jei reikia, kitos filtravimo sąlygos. Nuskaitoma informacija. Pažymimi "v“ dokumentai, kuriuos reikės kelti į dokumentų registrą.

PVM13

Spaudžiamas mygtukas "Formuoti i.SAF S.F. registrą".

PVM14

Paspaudus šį mygtuką dešiniu "pelės" klavišu, galima iškart pasirinkti, į kokį registrą bus traukiamos sąskaitos: išrašomų ar gaunamų.

PVM15

Tą patį pasirinkimą galima atlikti ir vėliau, kai atsivers registro formavimo langas.

PVM16

Jame nurodoma, kokio periodo registras formuojamas ir kokia to periodo dalis. Bendru atveju, visą periodo informaciją galima formuoti viename gabale arba galima skaidyti į dalis, pagal pasirinktą kriterijų (savaitėmis, padaliniais, pagal operacijų tipus ir pan.)

Jeigu tektų registrą suformuoti iš naujo, ir konkreti operacija būtų traukiama į kitą dalį, tai ji automatiškai iš tos dalies, kurioje buvo anksčiau, būtų pašalinta. Todėl galima registrą formuoti kelis kartus, nebijant, kad informacija kažkur susidubliuos.

6. XML failo formavimas

Servisas->Dokumentų registras

Dokumentų registro lange nuskaitoma informacija. Surandama eilutė "SS_ISAF " (i.SAF S/F registras) . Stovint ant tos eilutės, spaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".

PVM17

Atsidariusiame lange atfiltruojama ir nuskaitoma reikalinga informacija. Ji bus atvaizduota pagal periodus ir pagal dalis.

PVM18

Pasitikrinimui, ar visur suvesti PVM klasifikatoriaus kodai ir sumos, spaudžiamas spausdinimo mygtukas ir pasirenkama ataskaita "i.SAF registro informacija".

Paspaudus koregavimo mygtuką, galima pažiūrėti, kokie dokumentai yra įrašo viduje. Stovint ant konkretaus dokumento ir dar kartą paspaudus koregavimo mygtuką pasimatys, kaip pagal PVM klasifikatorius bus paskirstyta jo suma.

PVM19

XML failo formavimui atsistojama ant to įrašo, kuriam jis bus formuojamas, ir paspaudžiamas mygtukas "Spausdinti".

PVM20

Pasirenkama tinkama ataskaita:

 • "i.SAF XML formavimas (pagal dokumento datą)" - išrašymo data bus lygi operacijos datai, registravimo apskaitoje data bus lygi dokumento datai,
 • "i.SAF XML formavimas (pagal operacijos datą) " - išrašymo data bus lygi dokumento datai, registravimo apskaitoje data bus lygi operacijos datai,
 • "i.SAF XML formavimas (pagal op.datą) už pusę metų nuo datos" - jei failas formuojamas už pusę metų.

PVM21

Failas išsaugomas pageidaujamoje vietoje ir toliau keliamas į i.MAS.

Į i.SAF Dokumentų registrą kliento šalies kodas pagal nutylėjimą įrašomas kaip 'LT'. Turint klientų užsieniečių, reikia jų kortelėje užpildyti skiltį "Alternatyvūs adresai", uždedant požymį "pagal nutylėjimą" ir įvedant jų šalies kodą (du simboliai). Alternatyvaus adreso kodas turi įkristi į pirkimo (pardavimo) operacijas.

Tam, kad būtų galima tiesiai perduoti i.SAF ir i.VAZ duomenis į VMI, reikia susiinstaliuoti VMI sertifikatą.
Aprašymas kaip tai atlikti, pateiktas VMI sertifikato instaliavimas