Paslaugų ir kodų pardavimas

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Paslaugos sukūrimas paslaugų sąraše. Kainynų aprašymas paslaugos kortelėje
2 užduotis Paslaugų pardavimas. Pardavimo sąskaitos faktūros už atliktas paslaugas
įvedimas. Pranešimo sukūrimas ir įtraukimas į pardavimo operaciją
3 užduotis Pardavimo kodo sukūrimas kodų sąraše
4 užduotis Kodų pardavimas. Pardavimo sąskaitos faktūros įvedimas
5 užduotis Pardavimo pasiūlymo įvedimas

1 užduotis

Rivile GAMA programoje parduodamas paslaugas galima aprašyti dvejopai: kaip paslaugas ir kaip pardavimo kodus. Paslaugos kortelė yra analogiška prekių kortelei. Paslaugos aprašyme reikia nurodyti prekių sąskaitų ryšio lentelę, kurioje yra laukai, skirti paslaugų pirkimo ir pardavimo sąskaitoms. Paslaugų pardavimo kainų parinkimui galima aprašyti kainynus, akcijas, nuolaidų lenteles.

Pardavimo kodas yra supaprastintas paslaugos variantas.

Detalesnę informaciją apie paslaugų aprašymą rasite čia: Paslaugos

Paslaugos sukūrimas paslaugų sąraše. Kainynų aprašymas paslaugos kortelėje
Paslaugų sąraše aprašykite naują paslaugą.
Paslaugos kodas KONSUL01,
pavadinimas - "Konsultacijos".
Priskirkite sąskaitų ryšio lentelę "Prekių sąskaitų ryšys".
Pagr. matavimo vienetas - VAL (valanda).
Sukurkite kainynus: kainynas A- kaina 50.00€
kainynas B - kaina 70.00€
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Kortelės->Paslaugos
 2. Lange "Paslaugų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite paslaugos kodą KONSUL01.
  "Pavadinimas" – įrašykite paslaugos pavadinimą "Konsultacijos".
  "Sąskaitų ryšys" – iš sąrašo parinkite sąskaitų ryšio lentelę "Prekių sąskaitų ryšys".
  Palikite apmokestinimo tipą "A".
 4. Paspauskite skirtuką "Matavimai" ir parinkite matavimo vienetą "VAL".

Atkreipkite dėmesį, kad mato vieneto VAL frakcija yra 60. Frakcija nurodo, į kiek smulkesnių dalių bus dalinamas mato vienetas. Šiuo atveju, valandą bus galima padalinti į 60 smulkesnių dalių (minučių), t.y. šis mato vienetas apskaitomas šešiasdešimtainėje sistemoje. Pusė valandos bus 0.30 VAL, o parašius 0.60 iškart gausis 1 VAL.

 1. Skirtuke "Kainynas" paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 2. Užpildykite laukus:
  "Kainynas" - pasirinkimo meniu pasirinkite raidę A.
  "Kaina" - įveskite paslaugos pardavimo kainą A kainyne:

kainynas1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti". Analogiškai aprašykite paslaugos B kainyno kainą.

kainynas

 1. Išsaugokite paslaugų kortelę.

2 užduotis

Papildomai apie paslaugų pardavimą galite paskaityti: Paslaugų pardavimas.

Paslaugos pardavimas
Pirkėjui UAB "Versmė" parduodamos konsultacijų paslaugos.
Pardavimas vykdomas kainyno A kainomis (tai aprašyta jo kliento kortelėje).
Paslauga parduodama iš padalinio "Centras", padalinio kodas 01.
Įveskite paslaugos pardavimo PVM sąskaitą faktūrą.
Sąskaitoje nurodykite sutartį, pagal kurią atlikta paslauga.
pasl_uzduot
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Pardavimai->Pardavimo operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Pardavimo koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Važtaraštis".
  "Dokumento Nr."- įrašykite sąskaitos faktūros numerį. Jeigu yra sukurtas dokumentų skaitliukas dokumento numeris atsiranda automatiškai.
  "Operacijos data" - įveskite operacijos datą.
  "Dokumento data" - įveskite dokumento datą.
 4. Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite pirkėją. Į dokumentą įkris pirkėjo kortelėje suvesta informacija.
 5. Informacija skirtuke "Mokėjimo terminai" užsipildo automatiškai, pagal pirkėjo aprašyme nurodytą mokėjimo terminų lentelę.
 6. Paspauskite skirtuką "Operacijos". Čia suveskite detalią pardavimo informaciją.
 7. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Detalaus pardavimo koregavimas".
 8. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite detalios eilutės tipą "Paslauga".
  "Padalinys"- įveskite padalinio kodą.
  "Kodas" - iš sąrašo pasirinkite paslaugos kodą.
  "Kiekis" - 5.30

  Atkreipkite dėmesį, kad automatiškai užsipildo laukas "Kaina be PVM" - kadangi klientui priskirtas A kainynas, tai parenkama paslaugos kortelėje aprašyta to kainyno kaina.

pas_par1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti" . Skirtuke "Operacijos" atsirado detali eilutė.
 2. Sąskaitoje dar reikia įrašyti informaciją, pagal kokią sutartį atlikta paslauga. Skirtuke "Operacija" dar kartą spauskite mygtuką "Naujas".
 3. Lauke "Tipas" pasirenkama reikšmė "Aprašymas" arba "Pranešimas".
  Jeigu komentaras vienkartinis, tai parastai pasirenkama reikšmė "Aprašymas", ir pavadinimo lauke įrašoma reikiamas tekstas.
  Jeigu toks tekstas bus dažnai naudojamas, tai pasirenkama reikšmė "Pranešimas", ir pranešimų sąraše susikuriami tokių tekstų šablonai.
  Pasirinkite reikšmę "Pranešimas".
 4. Stovint kodo lauke, paspauskite mygtuką "Sąrašas" . Pranešimų sąraše susikurkite naują pranešimą "Pagal sutartį" (pranešimo kodas - S1).

sablonas

 1. Pranešimą išsaugokite ir pasirinkite. Į pardavimo detalią eilutę įkrenta pavadinimas "Pagal sutartį". Papildykite tekstą ir išsaugokite.

pas_par2

 1. Operaciją išsaugokite ir perkelkite.

Po paslaugų pardavimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pirkėjo skola. Jeigu norite pasižiūrėti kokia gavosi sąskaitų korespondencija, stovint ant operacijos, paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" su dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacijos". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

pas_par3

3 užduotis

Jeigu parduodamų paslaugų aprašymui nereikia įvairios paslaugų kortelėje esančios informacijos, jas patogu aprašyti kaip pardavimo kodus. Pardavimo kodui priskiriama prekių (paslaugų) sąskaitų ryšio lentelė.

Pardavimo kodui priskiriama konkreti sąskaita, kurioje bus apskaitomos pajamos (kreditas), gautos pardavus tą kodą.

Detalesnę informaciją apie kodus rasite čia: Kodai

Pardavimo kodo sukūrimas
Kodų sąraše sukurkite pardavimo kodą.
Kodas - SEM01, pavadinimas - "Seminarų ciklas".
Kodas bus PVM apmokestinama 21%, apmokestinimo tipas A.
Kodas matuojamas vienetais.
Priskirkite prekių sąskaitų ryšio lentelę PR001.
Priskirkite buhalterinę sąskaitą 5001 - "Suteiktų paslaugų pajamos"
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Kodai.
 2. Lange "Kodų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW"Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas"– įveskite kodą SEM01.
  "Pavadinimas" – įrašykite kodo pavadinimą "Seminarų ciklas".
  "Tipas" - pasirinkite reikšmę "Pardavimai".
 4. Skirtuke "Pardavimai" užpildykite laukus:
  "Apmokestinama" - priskirkite apmokestinimo grupę "A".
  "Mato vienetas" - iš sąrašo pasirinkite matavimo vienetą "VNT".
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite sąskaitą 5001 - "Suteiktų paslaugų pajamos".
  "Sąskaitų ryšys" - pasirinkate "Prekių sąskaitų ryšys".

par_kodas1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

4 užduotis

Pardavimo kodo pardavimas
Klientui UAB "Alvirima" išrašoma sąskaita už seminarų ciklą.
Paslauga parduodama iš padalinio "Centras", padalinio kodas 01.
Įveskite pardavimo sąskaitą faktūrą.
Paslaugą parduokite kaip pardavimo kodą.
kodo_uzduot
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Pardavimai ->Pardavimo operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Pardavimo koregavimas".
 3. Analogiškai kaip ankstesnėse užduotyse, užpildykite tipą, dokumento numerį, operacijos datą, dokumento datą.
 4. Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite pirkėją.
 5. Paspauskite skirtuką "Operacijos". Čia suveskite detalią pardavimo informaciją.
 6. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Detalaus pardavimo koregavimas".
 7. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite detalios eilutės tipą "Kodas".
  "Padalinys"- iš sąrašo parinkite padalinio kodą.
  "Kodas" - iš sąrašo parinkite pardavimo kodą.
  "Kiekis" - palikite reikšmę 1.
  "Kaina be PVM" - įveskite sąskaitoje faktūroje nurodytą kainą.

kod_par

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti". Išsaugokite pardavimo operaciją.
 2. Uždėkite požymį "v" ir paspauskite mygtuką APA_P "Informacijos perkėlimas". Po paslaugų arba kodų pardavimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pirkėjo skola.

5 užduotis

Informacijai apie planuojamus pardavimus įvesti yra naudojami pardavimo operacijų tipai "Užsakymas" arba "Pasiūlymas"

Pardavimo pasiūlymo įvedimas
Klientui UAB "Versmė " reikia nusiųsti pasiūlymą seminarų ciklui pirkti.
Įveskite pardavimo pasiūlymą.
isankstine
Žiūrėti video

Darbo eiga.
Pardavimo pasiūlymo vedimo darbo eiga niekuo nesiskiria nuo pardavimo sąskaitų faktūrų vedimo.

Vienintelis skirtumas, kad lauko "Tipas" reikšmė turi būti "Pasiūlymas".

isank1

Perkėlus paslaugų ir pardavimo kodų pardavimo užsakymus ar pasiūlymus, niekas papildomai nesusiformuoja.
Perkeltus pardavimo pasiūlymus ir užsakymus galima laisvai išmesti.

Kartojimo klausimai:

 1. Ar aišku kuo skiriasi paslaugos, prekės ir pardavimo kodai ?
 2. Ar mokėsite apsirašyti naujas paslaugas ir pardavimo kodus?
 3. Ar sugebėsite įvesti paslaugų pardavimo operacijas?
 4. Ar aišku kaip pasižiūrėti paslaugų pardavimo sąskaitų rezultatą?