CRM operacijos

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

Kiekvienas veiksmas vykdant užduotis yra fiksuojamas CRM operacijose.

Kuriama nauja operacija.

Kokia informacija konkrečiu atveju vedama CRM operacijose, priklauso nuo aprašyto CRM modelio.

Gali būti laisvu tekstu įvesta kokia nors užduotis arba pastaba, pvz.:

arba CRM operacija gali būti formuojama pasirenkant iš anksto aprašytus projektus ir užduotis. Jei užduotis priskirta projektui, tai ją pasirinkus įkrenta ir projektas. Visi kiti laukai užsipildo reikšmėmis, kurios buvo aprašytos užduotyje arba projekte:

Jeigu analogiškas laukas yra užpildytas ir užduotyje, ir projekte, tai užduotis turi aukštesnį prioritetą.

CRM operacijos gali būti generuojamos iš bet kurios programos vietos, naudojant funkciją CRM_FOR.

Visų laukų reikšmės yra koreguojamos.

Jeigu pasirinktos užduoties aprašyme buvo išvardintos kitos užduotys, tai lauke "Kitos užduotys" atsiranda galimybė pasirinkti, kokia užduotis bus operacijoje, kuri automatiškai atsiras perkėlus pastarąją.

CRM operacijų sąraše bus galima atsifiltruoti operacijas pagal projektus, klientus, menedžerius, vėlavimus, užduotis ir visus kitus rodiklius, kurie tose operacijose bus vedami.

Formuojant CRM operacijas galima nustatyti ryšius su kitais moduliais ir sąrašais. Norint greitai į juos patekti, naudojamas mygtukas "Analitinė operacija".