Mokesčiai

Servisas -> Kortelės -> Mokesčiai

PVM apmokestinamoje veikloje pasitaiko įvairių mokesčio objektų ir mokesčio tarifų. Mokesčio koduose aprašomos PVM mokesčių buhalterinės sąskaitos, tarifai ir PVM klasifikatorių kodai.

Mokesčių kodas nurodomas kliento kortelėje, ir jis automatiškai įkrenta į pirkimo/pardavimo operaciją. Jeigu reikia, mokesčio kodą, esantį pirkimo/pardavimo operacijoje, galima pakoreguoti.

Pirkimo/pardavimo operacijos perkėlimo metu, PVM mokesčio suma nueina į sąskaitas, kurios aprašytos toje operacijoje nurodytam mokesčiui - debetą arba kreditą, priklausomai nuo operacijos tipo.

Naujai sukurtoje duomenų bazėje yra aprašyti trys PVM mokesčių pavyzdžiai: standartinio PVM, PVM importo/eksporto atveju bei PVM neapmokestinamai veiklai. Jų galima susikurti papildomai, priklausomai nuo konkrečių įmonės poreikių.

PVM sąskaitų pardavimo dalyje aprašomos sąskaitos, kurios automatiškai dalyvauja perkeliant pardavimų operacijas:

PVM - mokėtino PVM sąskaita. Perkėlus pardavimo operaciją, joje atsiranda mokėtino PVM suma (kreditas).

Kitų sumų PVM - Perkėlus pardavimo operaciją, joje atsiranda nuo kitų sumų (pvz., transporto) paskaičiuota mokėtino PVM suma (kreditas).

Muito PVM - Perkėlus pardavimo operaciją, joje atsiranda nuo muito mokesčio paskaičiuota mokėtino PVM suma (kreditas).

Akcizo PVM - Perkėlus pardavimo operaciją, joje atsiranda nuo akcizo mokesčio paskaičiuota mokėtino PVM suma (kreditas).

PVM sąskaitų pirkimo dalyje analogiškai aprašomos sąskaitos, kurios automatiškai dalyvauja perkeliant pirkimų operacijas. Tai yra gautino PVM sąskaitos.

Mokesčio kodo A-H skirtukuose nurodomas prekės (paslaugos, kodo) apmokestinimo procentas, atitinkantis tą mokesčio kodą ir konkretų apmokestinimo tipą.

Apmokestinimo tipas (A-H) yra nurodomas prekių (paslaugų, kodų) kortelėse.

Kiekvienam apmokestinimo tipui (A-H) nurodomas PVM klasifikatoriaus kodas, kuris reikalingas formuojant informaciją i.SAF (elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis).

Prie mokesčio tipų galima nurodyti PVM sąskaitas. Jos turi aukštesnį prioritetą nei pirmame lange nurodytos sąskaitos. Jeigu prie konkretaus mokesčio tipo (A-H) bus nurodytos kitokios PVM sąskaitos nei pirmame lange, tai PVM, paskaičiuotas nuo tokio tipo prekių (paslaugų, kodų) bus įrašomas į čia nurodytą sąskaitą.