Ilgalaikio turto vidinis judėjimas

Ilgalaikio turto perdavimas kitam padaliniui, objektui ar atsakingam asmeniui fiksuojamas Ilgalaikio turto vidinio judėjimo operacijose.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos

Kuriama nauja operacija. Įrašoma vidinio judėjimo operacijos data, dokumentui suteikiamas arba pagal skaitliuką susiformuoja numeris. Pasirenkamas dokumento tipas "Vidinis judėjimas“.

Kiekvienos ilgalaikio turto kortelės perkėlimui kuriama nauja detali eilutė.

Ilgalaikis turtas pasirenkamas paspaudus mygtuką "Likučiai“.

IT_pirkimas1

Atsidariusiame lange yra siuntėjo ir gavėjo dalys. Siuntėjo dalyje yra informacija, kur dabar yra ilgalaikis turtas, gavėjo dalyje suvedama informacija, kur jis perkeliamas. Koresponduojanti sąskaita atliks tarpinės sąskaitos vaidmenį - į ją nusirašys ilgalaikis turtas (vertės ir sukaupto nusidėvėjimo sumos) su siuntėjo informacija, ir iš jos atgal užsipajamuos ilgalaikis turtas (tos pačios vertės ir sukaupto nusidėvėjimo sumos) su gavėjo informacija.

IT_pirkimas2

Suvedama gavėjo informacija ir spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti". Susigeneruoja dvi eilutės: vienoje ilgalaikis turtas nurašomas, kitoje - užpajamuojamas su nauja informacija.

IT_pirkimas2

Vienoje ilgalaikio turto operacijoje gali būti suvedamas kelių kortelių perkėlimas.

Paspaudus klavišą "Vidinių dok. generavimas" galima sugeneruoti ne vienos ilgalaikio turo kortelės, o viso sąrašo vidinio judėjimo operaciją.

IT_vidinis5

Operacija išsaugoma ir perkeliama.

Ilgalaikio turto vidinio perdavimo negalima daryti ankstesne data nei atlikta paskutinė operacija su tuo turtu.