Paslaugos

Servisas -> Kortelės -> Paslaugos

Paslaugų sąraše aprašomos visos įmonei suteikiamos paslaugos ir paslaugos, kurias teikia įmonė.

Prekių ir paslaugų sąrašas bei koregavimo formos yra vienodos.

Paslaugos nuo prekių skiriasi tuo, kad neturi kiekinių likučių.

Paslaugos (ypač perkamos) dažnai apskaitomos skirtingose sąskaitose, todėl jas aprašant reikia susikurti daug sąskaitų ryšio lentelių.

Servisas -> Kortelės -> Kodai

Perkamas paslaugas labai patogu aprašyti kaip kodus. Tuomet užtenka nurodyti tik vieną sąskaitą, kurioje bus apskaitoma tos paslaugos vertė.