GPAIS Registras

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Pirmiausia turi būti suformuota GPAIS istorija. Duomenys į GPAIS registrą bus imami iš GPAIS istorijos.

Nuskaitomos ir pažymimos "v" pardavimo operacijos, kurių duomenys bus keliami į GPAIS.

Paspaudžiamas tam tikslui užprogramuotas klavišas.

Kaip klavišas užprogramuojamas aprašyta čia.

registras_01

Dokumentų GPAIS registre susiformuoja GPAIS skirti duomenys.

Servisas -> Dokumentų registras -> GPAIS - "Analitinė operacija"

Paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" nuskaitomi suformuoti duomenys.

registras_03

Paspaudus koregavimo mygtuką galima pasižiūrėti detaliau:

registras_02

Siuntimui į GPAIS naudojami užprogramuoti klavišai:

registras_04

Prekinių vienetų/ gaminių siuntimui į GPAIS

klavišo užprogramavimas

Prieš siunčiant žurnalus, būtina be klaidų nusiųsti prekinius vienetus/ gaminius. GPAIS sistemoje prie importavimo istorijos neturi būti klaidų.

Po išsiuntimo operacijos viduje, antrame registro lygyje užsideda požymis "Nusiųsta" = 1.
Požymis užsideda bet kokiu atveju, nepriklausomai ar gaminiai/pakuotės nusisiuntė gerai ar su klaidomis.
Norint naujai nusiųsti gaminį/pakuotę, registro požymi reikia pakeisti į 0.

registras_05

Žurnalo siuntimas į GPAIS

klavišo užprogramavimas

Prieš siunčiant žurnalus, būtina be klaidų nusiųsti prekinius vienetus/ gaminius. GPAIS sistemoje prie importavimo istorijos neturi būti klaidų.

GPAIS žurnalas siunčiamas už mėnesį.

Žurnalo šalinimas iš GPAIS

klavišo užprogramavimas

Informacija išmetimui siunčiama už mėnesį.

Išmetimui siunčiamas įrašas turi būti dokumentų registre.
Išmetus žurnalą iš GPAIS, registre esantis įrašas automatiškai neišsimeta.
Norint suformuoti iš naujo, jį reikia iš registro išmesti.

Jei iš dokumentų registro išmetama operacija, jos nebus galima pašalinti iš GPAIS sistemos.
Todėl pirmiausia žurnalas išmetamas iš GPAIS sistemos, o po to iš registro.