Sutartys

Servisas -> Kortelės -> Sutartys

Sutartys naudojamos pirkimo, pardavimo, atsiskaitymo sąlygų ir kitų susitarimų su klientais suvedimui.

Sutartys skirstomos į pirkimo ir pardavimo.

Sutartyse gali būti aprašyti mokėjimo terminai ir bendra sutarties suma. Sutartis gali turėti priedus. Prieduose detalizuojamos sutarties sąlygos konkrečiai prekei ar paslaugai, prekių ar paslaugų grupei, lentelei ir pan.

Sutarties suma gali būti tik informacinė arba griežtai kontroliuojama. Uždėjus požymį "Kontroliuoti sumą", pirkimo (pardavimo) operacijose nebus galima viršyti sutartyje nurodytos sumos .

Sutartis neaktyvi - uždėjus šį požymį, pagal sutartį nebebus galima atlikti pirkimo (pardavimo) operacijų, galimi tik mokėjimai. Jei sutarčiai pasibaigęs terminas, pagal ją negalima atlikti net ir mokėjimų.

Sutarčių priedai

Sutarties prieduose sutartis detalizuojama, t.y. aprašomos sumos ir (arba) kiekiai, kurie gali būti nupirkti (parduoti) pagal tą sutarties priedą, pirkimo arba pardavimo kainos, nuolaidos. Sutarties prieduose galima suvesti kainas ne tik bazine valiuta, bet ir kitomis valiutomis.

Sutarties priedui gali būti nurodytas terminas. Norint, kad priedas nebegaliotų, uždedamas požymis "Priedas neaktyvus".

Tam, kad galiojanti sutartis automatiškai įkristų į pirkimo ar pardavimo operaciją, reikalingos dvi sąlygos: kliento aprašyme turi būti uždėtas požymis "Kontroliuoti sutartis" ir padalino aprašyme turi būti uždėtas požymis "Galima taikyti nuolaidas".

Sutartis matoma ir kliento skolose. Sutarties priedas automatiškai skolose neatvaizduojamas, to norint, reikia uždėti požymį "Priedą atvaizduoti skolose".

Sutarties prieduose pasirenkamas jo tipas, t.y. kam jis aprašomas: prekei, paslaugai, prekių grupei, filtravimo lentelei ir pan.

sutarties_priedas1

Nuo to priklauso kokia sutartis ir koks priedas bus automatiškai parenkami, jei prekė (jos grupė, filtravimo lentelė ir pan.) aprašyta keliose sutartyse arba tos pačios sutarties keliuose galiojančiuose prieduose..

Sutartys ir jų priedai parenkami tokia tvarka:

  • pirmiausia siūloma sutartis ir sutarties priedas, aprašytas konkrečiai prekei ("Prekė") ,
  • jei tokio nėra, tada sutarties priedas, aprašytas prekių filtravimo lentelei, į kurią ta prekė įeina ("Prekių lentelė"),
  • tada sutarties priedas, aprašytas prekės kortelėje nurodytai grupei ("Prekių gr."),
  • tada sutarties priedas, aprašytas prekės kortelėje nurodytam tiekėjui ("Tiekėjas"),
  • jeigu visų šių sutarčių priedų nėra, tada sutarties priedas, kuriame pažymėta "Klientas".

Analogiškai sutartys ir sutarčių priedai parenkami paslaugoms ir kodams.

Tik tuo atveju, kai vienu metu tam pačiam klientui galioja keli to paties tipo sutarties priedai arba kelios sutartys su to paties tipo sutarčių priedais, jos parenkamos pagal prioritetą.

Pagal nutylėjimą, sutartys parenkamos nuo mažiausio prioriteto ir mažiausios datos.

Kaip pasikeisti parinkimo tvarką, kad pirmiausia būtų parenkamos vėliausios datos ir turinčios aukščiausią prioritetą sutartys aprašyta čia.