Priskaitymas iki minimalios algos

Dėl tam tikrų priežasčių, pvz., kai darbuotojui skaičiuojamas atlyginimas nuo išdirbio, yra prastovos ne dėl jo kaltės ir pan., paskaičiuotas atlyginimas gali būti mažesnis nei LR vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga.

Tokiais atvejais gali būti aprašomas ir visiems tokiems darbuotojams skaičiuojamas priskaitymas "Iki minimalios algos".

Servisas ->Alga ->Priskaitymai/Atskaitymai

Aprašomas naujas priskaitymas 9999 - Iki minimalios algos

minim1

Priskaitymo formulė :

MAX(FSYS(2)/FKLV(1,wfor_date,iif(F_PARAM("SS_ALGA_KALS","  "),alltrim(n23.n23_reiksme1),"S_SISTEMINIS"))*(FTBV(1)+FTBV(3)+FTBV(501))-FSPR(19101),0.00)

Šio priskaitymo prioritetas turi būti pats didžiausias - jis turi būti skaičiuojamas prieš tai paskaičiavus visus kitus priskaitymus.

Formulė gali būti modifikuojama, priklausomai nuo įmonės atlyginimų skaičiavimo specifikos ir tabelio valandų žymėjimo ypatumų.

Standartiškai, paspaudys mygtuką "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė", atžymimi atskaitymai, kurie nuo jo bus atskaičiuojami.

Servisas ->Alga ->Darbuotojai

Darbuotojams priskiriamas priskaitymas "iki minimalios algos".

Jeigu priskaitymas iki minimalios algos skaičiuojamas visiems arba didesnei daliai darbuotojų, tai jį galima priskirti pasinaudojus mygtuku " Algos servisas" :

prastova13

Apsirašę naujus priskaitymo kodus, nepamirškite paspausti mygtuko "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė" ir pažymėti nuo jo skaičiuojamus atskaitymus, tokius kaip pajamų mokestis, PSD, VSD, pensijos kaupimas.