Sąskaitų planas

Servisas -> Kortelės -> Įmonės sąskaitų planas

Servisas -> Kortelės -> Mokestinis sąskaitų planas

Programoje naudojami du sąskaitų planai: įmonės sąskaitų planas ir mokestinis sąskaitų planas.

Naujai sukurtoje duomenų bazėje jie yra vienodi.

Mokestinis sąskaitų planas nekoreguojamas. Jis skirtas finansinių ataskaitų (balanso, pelno/nuostolio) bei SAF-T rinkmenos formavimui ir teikimui.

Įmonės sąskaitų planas gali būti papildomas naujomis sąskaitomis arba keičiami esamų sąskaitų pavadinimai.

Ryšys tarp įmonės ir mokestinio sąskaitų plano nustatomas kiekvienai detaliai įmonės sąskaitų plano sąskaitai priskiriant mokestinio plano sąskaitą. Naujai sukurtoje duomenų bazėje šis priskyrimas jau yra atliktas. Įmonės sąskaitų planą pildant naujomis sąskaitomis, šį priskyrimą reikia atlikti iškart aprašymo metu arba vėliau.

Sąskaitų sąrašas yra medžio struktūros, t.y. sąskaitos yra skirtingo lygio - nuo aukščiausio, apjungiančio visas tam tikros rūšies (klasės) sąskaitas, iki žemiausio - detalių sąskaitų.

Visos operacijos atliekamos tik su detaliomis sąskaitomis.

Suminės sąskaitos yra skirtos informacijos analizei.

Suminės sąskaitos likutis yra visų ją sudarančių detalių sąskaitų likučių suma.

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į sąskaitas, kurios dalyvaus mokėjimų operacijose: įplaukose arba išmokose. Joms turi būti uždėtas požymis "Pinigų sąskaita" ir nurodytas valiutos kodas.

Tik šių sąskaitų apyvarta ir likutis bus tiek bazine (dažniausiai, eurais), tiek sąskaitoje nurodyta valiuta. Visų kitų sąskaitų - tik bazine valiuta.

Aprašant pinigų sąskaitas reikia atidžiai parinkti valiutos kodą, nes vėliau jo nebus galima keisti.