Prekių GPAIS pakuotės

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas -> Matavimai -> Mato vieneto koregavimas - Prekės GPAIS pakuotės

GPAIS pakuotės aprašomos prie kiekvienos prekės mato vienetų.

Jeigu visiems prekės mato vienetams pakuotės vienodos, pakanka jas aprašyti pagrindiniam mato vienetui.

Jeigu prekės parduodamos iš mato vieneto, kuriam aprašyta pakuotė, tada skaičiavimai atliekami pagal to mato vieneto pakuočių aprašymus.
Jeigu mato vienetui, iš kurio parduodama prekė, pakuotė neaprašyta, bet aprašyta pagrindiniam mato vienetui, tada skaičiavimai atliekami pagal pagrindinio mato vieneto pakuotes, atsižvelgiant į santykį tarp papildomo ir pagrindinio mato vieneto.

Sukuriamas naujas įrašas. Iš pakuočių sąrašo parenkamas gaminys arba pakuotė.

Gaminys aprašomas tuo atveju, kai prekė priklauso vienam iš gaminių tipų: alyvos, apmokestinami gaminiai, baterijos ir akumuliatoriai, elektronika, transportas.

Prekei gali būti aprašomi keli skirtingi gaminiai, jeigu, pavyzdžiui tai yra elektronikos prekė ("Elektronika"), kurioje yra įmontuota baterija ("Baterijos ir akumuliatoriai") .

pakuot_01a

Nurodomas prekės kiekis pakuotėje.

Jei aprašomas gaminys, lauke "Prekės kiekis pakuotėje" visada turi būti reikšmė 1.

Jeigu aprašomas gaminys, nurodomas to gaminio pagrindinio mato vieneto svoris. Pavyzdžiui, jei tai elektronikos gaminys, nurodomas jo paties svoris, jei tai baterija - tai nurodomas baterijos svoris.

Jei į gaminį dedamos kelios vienodo tipo baterijos, nurodomas bendras gaminio pagrindiniam mato vienetui tenkančių baterijų svoris.

Jei aprašomos pakuotės, nurodomas pačios pakuotės svoris.

pakuot_02a

Lauke "Pradėta tiekti nuo" nurodoma data, nuo kurios pakuotė yra aktyvi. Formuojant GPAIS istoriją, ši data lyginama su prekės pajamavimo datomis.

Jeigu prekės pajamavimo data ankstesnė nei pakuotės tiekimo pradžios data, tai ši pakuotė į GPAIS istoriją netraukiama.

Uždėjus požymį "Nebegalioja", pakuotė į GPAIS istoriją netraukiama nepriklausomai nuo prekės pajamavimo datos.