MSCAN - Vartotojų administravimas

MSCAN vartotojai yra administruojami prisijungus adresu https://admin.manorivile.lt/

Prisijungiama iš anksto UAB "Rivilė" ar jos atstovų užregistruotu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Vartotojo, galinčio dirbti su aplikacijomis, administravimo pagrindiniai žingsniai:

  1. Sukuriamas vartotojas su jo prisijungimais prie sistemos;
  2. Vartotojas priskiriams konkrečiai įmonei (DB) nurodant, su kuria aplikacija jis galės dirbti.

1. Sistemos vartotojo sukūrimas

Meniu punkte "Vartotojai" spaudžiamas mygtukas "pliusas" ir sukuriamas naujas sistemos vartotojas.

  • "El. paštas" - nurodomas elektroninis paštas, kuris turi būti unikalus. Šiuo el. paštu vartotojas galės jungtis prie sistemos, esant reikalui pasikeisti slaptažodį.

  • "Vartotojo vardas" - sukuriamas prisijungimo vardas. Prisijungimo vardas. kaip ir el. paštas, yra unikalus.

  • "Klientas" - iš sąrašo parenkamas klientas, kuris jau būna aprašytas UAB "Rivilė" arba jos atstovų.

  • Uždedamas požymis "Aktyvus vartotojas".

  • Nurodomas vartotojo slaptažodis ir jo pakartojimas. Vartotojas šį slaptažodį galės pasikeisti naudodamas savo el. paštą, arba prisijungus prie Rivile ADMIN sistemos.

vartotojas1

2. Vartotojas priskiriams konkrečiai įmonei (DB) nurodant, su kuria aplikacija jis galės dirbti

Vartotojo kortelėje spaudžiamas mygtukas "Pridėti teisę dirbti su aplikacija":

vartotojai2

  • "Duomenų bazė" - pasirenkama iš egzistuojančių kliento duomenų bazių.
  • "Vartotojo vardas Rivilėje" - šiuo vardu bus kuriami/koreguojami įrašai per aplikaciją bei valdomi kiti nustatymai, susiję su aplikacija iš Rivile GAMA programos.
  • "Aplikacija" - nurodoma su kuria aplikacija vartotojas turi teisę dirbti, pvz "MSCAN".

Pasirinkus pirmus tris kriterijus lauke "Licencijos" galima matyti, kiek turima licencijų, o lauke "Panaudota" - kiek iš jų panaudota. Jeigu turimų licencijų kiekis lygus 0, reikia kreiptis į UAB "Rivilė" arba jos atstovus.