Klientų skolų sudengimo operacijos

Servisas -> Atsiskaitymai -> Įplaukos / Išmokos

Automatinis skolų sudengimas atliekamas vedant mokėjimo, pirkimo ir pardavimo operacijas. Detaliai apie tai aprašyta Mokėjimai ir automatinis skolų sudengimas.

Įplaukų (išmokų) operacijose galima vesti ir skolų sudengimo operacijas. Skolų sudengimus reikia atlikti, kai:

  • buvo gautas (padarytas) avansinis mokėjimas, o po to išrašyta (gauta) sąskaita,
  • yra pirkimo (pardavimo) grąžinimų - sudengiama su pirkimo (pardavimo) dokumentais,
  • tas pats klientas yra ir pirkėjas, ir tiekėjas -sudengiami jo pirkimo ir pardavimo dokumentai,
  • trišalis sudengimas, kada vienas klientas apmoka kito kliento skolas.

Informaciją apie reikalingas sudengimo operacijas galima gauti iš įvairių detalių klientų skolų ataskaitų.

Pvz.: kliento būklėje pagal dokumentus rodomos "Skola mums" ir "Mes skolingi" sumos, kurias reikia sudengti:

Sudengimo operacijos vedamos analogiškai kaip įplaukos (išmokos), tik parenkama ne banko ar kasos, o tarpinė tarpusavio užskaitymų (sudengimų) sąskaita. Nurodoma atsiskaitymo rūšis "Dokumentai", operacijos tipas - "Sudengimas".

Skirtuke "Pagal dokumentus" nuskaitomi tik neapmokėti dokumentai.

Dengiamos teigiamos dokumentų sumos su neigiamomis. Po sudengimo, laukelyje "Mokėta" esanti suma turi būti lygi nuliui. Jei suma nenulinė, sudengimas atliktas neteisingai.

Perkėlus įplaukų (išmokų) operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.

To paties kliento dokumentai sudengiami vienoje operacijoje - nesvarbu, ar įplaukose, ar išmokose - kaip patogiau.

Trišaliai sudengimai atliekami dviejose operacijose. Įplaukose vedamas mokėjimas į tarpinę sąskaitą iš kliento, kuris dengia skolą. Išmokose vedama išmokų operacija iš tarpinės sąskaitos, parenkant klientą, kurio skola yra dengiama. Abiejų operacijų sumos turi būti vienodos.

Sudengimai dar gali būti atliekami debitorinėse-kreditorinėse operacijose.