i.MAS

i.MAS – išmanioji mokesčių administravimo sistema, apimanti tris (i.SAF, i.VAZ, SAF-T) sprendimus.

  • i.SAF – duomenų teikimas apie gaunamas ir išrašomas SF.
  • i.VAZ – duomenų teikimas apie išrašomus krovinio važtaraščius.
  • SAF-T – standartinės apskaitos duomenų rinkmenos teikimas.

Dokumentų registro modulis skirtas teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus Valstybinei mokesčių inspekcijai pagal Išmaniosios Mokesčių Administravimo Sistemos (i.MAS) i.SAF posistemės reikalavimus.

i.VAZ skirtas teikti krovinio važtaraščių duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pagal Išmaniosios Mokesčių Administravimo Sistemos (i.MAS) i.VAZ posistemės reikalavimus. Duomenis į i.VAZ posistemį privaloma teikti, pervežant savo ar kitų asmenų krovinius kelių transporto priemonėmis LR teritorijoje.

Rivilės programoje i.VAZ XML failas formuojamas iš:

  • pardavimo operacijų sąrašo;
  • transporto važtaraščių sąrašo.

Tam, kad būtų galima tiesiai perduoti i.SAF ir i.VAZ duomenis į VMI, reikia susiinstaliuoti VMI sertifikatą.
Aprašymas kaip tai atlikti, pateiktas VMI sertifikato instaliavimas

SAF-T skirtas teikti standartinę audito rinkmeną VMI pagal Išmaniosios Mokesčių Administravimo Sistemos (i.MAS) SAF-T posistemės reikalavimus.