Valdymo principai

Sistemos ypatumai:

 • kiekviena operacija perkeliama į atitinkamą DK žurnalą,
 • sąskaitų korespondencijos generuojamos pagal iš anksto aprašytas sąskaitų ryšio lenteles,
 • PVM sąskaitų ir PVM klasifikatorių kodai aprašomi mokesčių lentelėse,
 • galimas perkeltų dokumentų koregavimas,
 • galima kaupti informaciją pagal padalinius, objektus, serijas, pardavimo centrus, jų pjūvyje turėti visas finansines ataskaitas,
 • galimas informacijos apsikeitimas su nutolusiais padaliniais,
 • programoje naudojami parametrai, kintamieji, formulės - tai leidžia patiems, be programuotojų pagalbos, priderinti programą, keičiantis įstatymams arba įmonės veiklai,
 • prie visų operacijų ir kortelių galima "prisegti" dokumentų failus arba nuorodas į juos,
 • visuose moduliuose pateikiama daug sisteminių ataskaitų, šalia jų galima sukurti neribotą kiekį vartotojo ataskaitų, atitinkančių specifinius įmonės pageidavimus,
 • visas ataskaitas galima eksportuoti į įvairių formatų failus, automatiškai juos siųsti el. paštu,
 • galima generuoti įsakymus, sutartis ir kitus dokumentus pagal iš anksto aprašytus word-inius šablonus,
 • sistema labai atvira - galima susikurti papildomus laukus, užprogramuoti įvairius papildomus funkcionalumus,
 • galima integracija su kitomis sistemomis, naudojant importus-eksportus arba web servisus.

Sistema “Rivilė-GAMA” sukurta moduliniu principu, t.y. kiekvienas modulis atlieka specializuotą sistemos funkciją. Tie moduliai tarpusavyje susieti taip, kad informacija, įvesta viename modulyje, atsispindi kitame modulyje arba turi įtakos kito modulio informacijai.