Prekių vidinė apskaita

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Vidinė apskaita. Prekių judėjimas tarp įmonės vidinių padalinių.
Mygtuko "Likučiai" panaudojimas
2 užduotis Serijos priskyrimas vidinio judėjimo operacijoje

1 užduotis

Vidinės apskaitos modulis skirtas fiksuoti prekių judėjimui įmonės viduje. Tai gali būti :
- judėjimas tarp įmonės vidinių padalinių,
- judėjimas tarp objektų tame pačiame padalinyje arba skirtinguose padaliniuose,
- serijos, galiojimo datos priskyrimas (pakeitimas, panaikinimas) tam tikram prekių likučio kiekiui,
- prekių likučio perkėlimas iš vieno matavimo vieneto į kitą.

Apie vidinės apskaitos operacijas paskaitykite Vidinės operacijos

Prekių judėjimas tarp įmonės vidinių padalinių
Iš padalinio "Centras" (padalinio kodas 01) dokumente išvardintas pramonines prekes perduokite į padalinį "Parduotuvė" (padalinio kodas 02) .
Pasinaudokite mygtuku "Likučiai".
vid_uzduot1
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Vidinė apskaita-> Vidinės operacijos
 2. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas"
 3. Atsidaro langas "Vidinio važtaraščio koregavimas".
 4. Užpildykite laukus:
  "Tipas"- parinkite "Važtaraštis".
  "Dokumento Nr."- įrašykite dokumento numerį.

Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą dokumento numerio vesti ranka, galite apsirašyti vidinių važtaraščių dokumentų skaitliuką. Kaip aprašomi dokumentų skaitliukai, paskaitykite Dokumentų skaitliukų aprašymas

"Data" -nurodykite prekių išsiuntimo ir gavimo datas.
"Padalinys" - iš sąrašo pasirinkite padalinį siuntėją ir padalinį gavėją.

 1. Paspauskite mygtuką serv1 "Likučiai".

vid_lik

 1. Atsidaro likučių langas. Filtravimo lange vietoje "Kodas" parinkite "Grupė".
 2. Iš grupių sąrašo pasirinkite grupę 204 - "Pramoninės prekės".
 3. Uždėkite "v" prie padalinio pasirinkimo, ir iš padalinių sąrašo pasirinkite padalinį siuntėją. Šiuo atveju tai bus padalinys 01.
 4. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".
 5. Stulpelyje "Kiekis" suveskite kiekius, kuriuos perkeliate į kitą padalinį.

vid_lik2

Įvedant kiekį, automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Klaviatūroje paspaudus mygtuką "Enter", užsifiksuoja kiekis.

 1. Suvedus visus kiekius paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. Visos prekės sukrenta į vidinio važtaraščio koregavimo langą.

vid_op

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti" ir išsaugokite operaciją. Turite vidinės apskaitos neperkeltą operaciją.
 2. Uždėkite požymį "v" ant "PŽ" laukelio ir perkelkite operaciją.

vid_op4

Vidinio judėjimo dokumentai perkeliami du kartus:
- Pirmojo perkėlimo metu prekių savikaina nusirašo iš prekių sąskaitos į sąskaitą „prekės kelyje“.
- Antrojo perkėlimo metu – grįžta atgal, tiktai jau kitame padalinyje.

Perkėlus operaciją abu kartus, susiformuoja Didžiosios knygos operacijos ir pakinta FIFO likučiai.

 1. Paspauskite mygtuką analitika "Analitinė informacija" su dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacija". Pamatysite sugeneruotas dvi DK operacijas: viena - siuntimui, kita - gavimui.

vid_op6

Pirmoje DK žurnalo operacijoje prekės padalinyje 01 nusirašo į sąskaitą "Pirktos prekės, skirtos perparduoti, kelyje". Antroje didžiosios knygos operacijoje prekės iš sąskaitos "Pirktos prekės, skirtos perparduoti, kelyje" užsipajamuoja į padalinį 02 - "Parduotuvė".

vid_op7

Sąskaitos parenkamos iš vidinio judėjimo operacijoje dalyvaujančioms prekėms priskirtos prekių sąskaitų ryšio lentelės.

sask

 1. Dar kartą paspauskite mygtuką analitika "Analitinė informacija" su dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "Detalus Fifo".

fifo

Atsidariusiame lange pamatysite kaip nusirašo prekių kiekiai ir sumos padalinyje 01 ir užsipjamuoja padalinyje 02.

2 užduotis

Serijos priskyrimas vidinio judėjimo operacijoje
Įmonė padalinyje "Centras" (padalinio kodas 01) perrinko prekes ir išskyrė prekes su sugadinta prekine išvaizda. Joms buvo priskirta serija "Brokas".
Įveskite serijos priskyrimo operaciją.
vid_uzduot3
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Vidinė apskaita-> Vidinės operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Atsidaro langas "Vidinio važtaraščio koregavimas".
 4. Užpildykite laukus:
  "Tipas"- parinkite "Važtaraštis".
  "Dokumento Nr."- įrašykite dokumento numerį (jeigu aprašytas dokumentų skaitliukas, susiformuos automatiškai).
  "Data" -nurodykite prekių išsiuntimo ir gavimo datas.
  "Padalinys" - iš sąrašo pasirinkite padalinį siuntėją ir padalinį gavėją. Šiuo atveju, abiejose pusėse bus padalinys 01 - "Centras".
 5. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas".
 6. Iš prekių sąrašo pasirinkite prekę. Lauke "Kiekis" įrašykite brokuotų prekių kiekį.
 7. Gavėjo dalyje įrašykite seriją "BROKAS".

brokas

 1. Analogiškai suveskite likusias prekes, visoms gavėjo dalyje priskirkite seriją "BROKAS".

vid_op5

 1. Operaciją išsaugokite ir perkelkite.
 2. Norėdami pasižiūrėti kaip apsikeitė prekių kiekiai, mygtuką analitika "Analitinė informacija" paspauskite su dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "Detalus Fifo". Pamatysite kaip likučiuose atsirado prekės su serija "BROKAS".

fifo2

Kartojimo klausimai:

 1. Ar supratote kada vedamos vidinio judėjimo operacijos ?
 2. Ar išbandėte kaip apsirašyti dokumentų numerių skaitliuką ?
 3. Ar mokėsite perduoti prekes iš vieno įmonės padalinio į kitą?