Būsimų laikotarpių sąnaudų apskaita

Didžiosios knygos operacijose gali būti vedamas būsimų laikotarpių sąnaudų paskirstymas mėnesiais .

Pirkimo operacijoje būsimų laikotarpių sąnaudos perkamos kaip pirkimo kodas, kuriam priskirta būsimų laikotarpių sąnaudų sąskaita.

Servisas -> Didžioji knyga -> DK žurnalai

Būsimų laikotarpių sąnaudų apskaitai Didžiosios knygos žurnalų sąraše sukuriamas specialus žurnalas.

Servisas -> Didžioji knyga -> DK operacijos

Perkėlus pirkimo operaciją, Didžiojoje knygoje visa būsimų laikotarpių sąnaudų suma nueina į pirkimo kode aprašytą sąskaitą.

Didžiojoje knygoje tą sumą reikia per kelis mėnesius iškelti iš būsimų laikotarpių sąnaudų sąskaitos į sąnaudų sąskaitą.

Didžiosios knygos operacijų sąraše kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas prieš tai susikurtas žurnalas.

Nurodoma data, kada daromas pirmas nurašymas į sąnaudas.

Pažymimas laukas "Kartojama" ir nurodomas kartojimų skaičius.

Lauke "Kartojimų sk." nurodoma, kiek kartų reikės pakartoti operaciją. Jei nurašyti reikia per 12 mėnesių, tai čia vedama 11, nes įvestą operaciją reikės pakartoti dar 11 kartų.

Lauke "Dienų intervalas" nurodoma, kokiu dažnumu generuojamos operacijos. Po operacijos perkėlimo susiformuos nauja operacija, kurios data skirsis nuo įvestosios datos nurodytu dienų skaičiumi.

Jeigu pirmos operacijos data yra paskutinė mėnesio diena, o sumos nurašomos kas mėnesį, tai lauke "Dienų intervalas" reikėtų rašyti 28 (ne 30), kitaip bus prašokamas vasario mėnuo.

Perkėlus tokią operaciją, sugeneruojama kita analogiška operacija. Joje kartojimų skaičius vienetu mažesnis, o data lygi praeitos operacijos datai plius dienų intervalas. Toks procesas vyksta tol, kol kartojimų skaičius pasidaro lygus nuliui.

Sumą dalijant keliems mėnesiams, atsiradusios paklaidos koregavimas atliekamas rankiniu būdu.

Kitas būdas būsimų laikotarpių sąnaudų nurašymui į sąnaudas - iškart kopijuoti pradinį įrašą tiek kartų, per kiek mėnesių suma bus nurašoma, ir iškart visas operacijas perkelti.

Pirkimo operacijų sąraše galima suprogramuoti pirkimo operacijoje įvestos sumos paskirstymui nurodytų dienų, mėnesių, ketvirčių arba metų kiekiui, ir automatiniam DK operacijų sugeneravimui.
Toks funkcionalumas aprašytas Ateinančių laikų sąnaudų nurašymo sugeneravimas.