Atskaitymai

Naujai sukurtoje duomenų bazėje yra pateikiamas tam tikras atskaitymų sąrašas. Kartais dar yra skaičiuojami ir kitokių rūšių atskaitymai. Jie papildomai įvedami ir aprašomi. Jeigu keičiasi jau esamų atskaitymų skaičiavimo algoritmas arba kiti požymiai, atskaitymų sąraše atliekamos atitinkamos korekcijos.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Prieš nuskaitant atskaitymų sąrašą, pasirenkamas "Tipas" "Atskaitymai".

Gali būti koreguojami jau esantys atskaitymai arba kuriami nauji.

Jeigu kuriamas naujas atskaitymas, pirmiausia jam suteikiamas kodas.

Atskaitymo kodas turi būti skaičius, jokie kitokie simboliai negalimi.

Kiekvienam atskaitymui nurodomas skaičiavimo pirmumas (prioritetas). Atskaitymai skaičiuojami prioriteto didėjimo tvarka, t.y. pirmiausia skaičiuojami tie atskaitymai, kurių prioriteto skaičius mažiausias, o toliau – kiti. Tai labai svarbu, jeigu kažkurio atskaitymo reikšmė priklauso nuo kito reikšmės. Pastarasis tuomet turi būti paskaičiuotas anksčiau.

Atskaitymų aprašyme išskiriamas pajamų mokestį. Šiam atskaitymui uždedamas požymis "Pajamų mokestis".

Laukas "Sąskaita" yra privalomas. Jame nurodoma sąskaitų plano sąskaita, į kurios kreditą bus įrašyta paskaičiuota atskaitymo suma.

atskaitymai2

Jeigu užpildytas laukas "Klientas", tai paskaičiuota atskaitymo suma nueina į nurodyto kliento skolas, ją bus galima pamatyti klientų skolų ataskaitose (būklėje, apyvartose), ir jam pervesti per išmokų operacijas. Pvz.: jeigu aprašomas atskaitymas pagal vykdomuosius raštus, kliento lauke gali būti nurodytas klientų sąraše aprašytas antstolio kodas.

atskaitymai16

Toliau yra aprašomi tam tikri atskaitymų požymiai ir formulės arba lentelės, pagal kurias jie bus skaičiuojami.

Informacija

Aprašant naują atskaitymą arba keičiant formulę, visada kuriamas naujas įrašas nuo formulės įsigaliojimo datos.

Nurodoma data, nuo kurios bus skaičiuojamas atskaitymas pagal nurodytą formulę.

Jeigu pasikeičia skaičiavimo algoritmas arba kiti požymiai, anksčiau buvusi formulė neištrinama, nes ji gali būti reikalinga atliekant perskaičiavimus už ankstesnį laikotarpį.

Atskaitymų lange nurodoma, ar jo skaičiavimo algoritmas bus aprašytas formule ar lentele.

atskaitymai7

Jei lentele:

  • nurodoma, kokiu būdu bus apvalinama priskaitymų suma, nuo kurios skaičiuojamas atskaitymas (su centais, be centų, aritmetinis apvalinimas ar apvalinimas į didėjimo pusę).

  • nurodoma, ar atskaitymas yra "progresyvinis". Jei atskaitymas progresyvinis – suma, nuo kurios jis bus skaičiuojamas, skaidoma į atskaitymo lentelėje aprašytas dalis. Nuo kiekvienos dalies atskirai skaičiuojamas atskaitymas, ir gautos reikšmės susumuojamos. Jei ne – atrenkamas intervalas, į kurį patenka ši suma, ir nuo jos visos skaičiuojamas tam intervalui priskirtas procentas.

    alga_priskaitymai12

Lentelė

Lentelėje nurodomi sumų intervalai ir juos atitinkantys atskaitymo procentai. Jeigu prie paskaičiuotos sumos dar reikia pridėti kažkokią reikšmę, tai pastaroji nurodoma šalia procentų esančiame laukelyje "suma”.

alga_priskaitymai12

Sumos formulė ir Laiko formulė

Atskaitymuose, kaip ir priskaitymuose, formulės aprašomos jų elementus pasirenkant mygtukų pagalba, renkantis ypatingas funkcijas ir matematinės išraiškos ženklus.

atskaitymai14

Sukūrus naują atskaitymą, būtina jį surišti su priskaitymais, t.y. nurodyti nuo kurių priskaitymų jis bus skaičiuojamas.

Priskaitymai ir atskaitymai tarpusavyje yra susiję per priskaitymų/atskaitymų ryšio lentelę. Joje yra pažymima, nuo kokių priskaitymų yra skaičiuojamas kiekvienas konkretus atskaitymas.

alga_priskaitymai11

Stovint ant konkretaus atskaitymo spaudžiamas mygtukas "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė". Atsidariusioje lentelėje pažymimi tie priskaitymai, nuo kurių jis bus skaičiuojamas, ir viskas išsaugoma.

atskaitymai5