Prekių atrinkimas

Gali būti atrinkinėjami šie dokumentai: pardavimo važtaraštis, užsakymas, pasiūlymas, rezervavimas, pirkimo grąžinimas ir vidinis dokumentas.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Įvedama pardavimo operacija.

Laukui "Logistikos kodas 1" priskiriama reikšmė "PAS_PRADZIA"

pas01

Pradedamas atrinkimas su PAS .

Delninuke PAS paleidžiamas: https://manorivile.lt/pas/

Įėjus į sistemą pasirenkama:

"1. PARDAVIMAI"

Pasirenkamas arba nuskenuojamas operacijos numeris ir pradedamos skenuoti prekės.

pas02

Kai tik pradedamas skenavimas, logistikos kodas automatiškai pasikeičia į "PAS_RENKAMA".

Baigus skenavimą, sutikrinama ir užbaigiama.

Jei užbaigiant nebuvo klaidų, logistikos kodas automatiškai pasikeičia į "PAS_BAIGTA".

Jeigu užbaigiant operaciją yra klaidų, sistema parodo neatitikimus ir užklausia apie tolesnius veiksmus.

  • Taip (ištaisant klaidas) - pakoreguojama buhalterinė operacija: kiekiai joje prilyginami atrinktiems kiekiams. Jai priskiriamas logistikos kodas "PAS_BAIGTA".
  • Taip (su klaidomis) – operacija užbaigiama paliekant neatitikimus. Jai priskiriamas logistikos kodas "PAS_BAIGTA_K".
  • "NE" – operacija lieka neužbaigta, logistikos kodas – "PAS_RENKAMA".

Logistikos kodo reikšmės kinta automatiškai priklausomai nuo to, kas su operacija atliekama ir kaip ji užbaigiama. Pagal tai visada galima žinoti, kokioje stadijoje konkrečiu metu ji yra.

Analogiškai atrinkimas vykdomas pagal pirkimo grąžinimo ar vidinio judėjimo operacijas.