Ilgalaikio turto pirkimas

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Ilgalaikio turto pirkimas

1 užduotis

Plačiau apie ilgalaikio turto pirkimą rasite čia: Ilgalaikio turto pirkimas .

Ilgalaikio turto pirkimas
Įmonė pirko medžio pjovimo stakles.
Apskaitoje užfiksuokite ilgalaikio turto įsigijimą.
Turtas perkamas į padalinį 01 -"Centras"
Už turtą bus atsakingas Vardenis Pavardenis.
uzd_ilgkodopirkimas1
Žiūrėti video

Darbo eiga :

Ilgalaikio turto pirkimas atliekamas keliais etapais:
1. Aprašomas pirkimo kodas su tarpine sąskaita.
2. Įvedama pirkimo operacija, kurioje perkamas pirkimo kodas visai ilgalaikio turto įsigijimo sumai.
3. Sukuriama ilgalaikio turto kortelė.
4. Įvedama ilgalaikio turto užpajamavimo iš tarpinės sąskaitos operacija.

1. Aprašomas pirkimo kodas su tarpine sąskaita
Ilgalaikio turto kodo aprašymas
Kodų sąraše sukurkite pirkimo kodą.
Kodas - 1222 , pavadinimas - "IT pirkimas".
Kodas bus PVM apmokestinamas 21%, apmokestinimo tipas A.
Kodas matuojamas vienetais.
Priskirkite buhalterinę sąskaitą 1222 "Ruošiamos naudoti mašinos ir įranga".

Kaip aprašomi pirkimo kodai prisiminkite ankstesnėje pamokoje: pirkimo kodų sukūrimas.

Servisas ->Kortelės -> Kodai

kodas1

2. Įvedama pirkimo operacija, kurioje perkamas pirkimo kodas visai ilgalaikio turto įsigijimo sumai

Kaip perkami pirkimo kodai prisiminkite ankstesnėje pamokoje: kodų pirkimas.

Servisas ->Pirkimai -> Pirkimo operacijos

IT_kodo_pirkimas1

Perkėlus pirkimo operaciją susiformuoja skola tiekėjui, o buhalterinėje sąskaitoje 1222 "Ruošiamos naudoti mašinos ir įranga" užsifiksuoja materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina.

Visos sumos, kurios įeis į ilgalaikio turto įsigijimo savikainą (tai gali būti montavimo darbai, papildomos detalės ir pan.), kaupiamos tarpinėje sąskaitoje.

3. Sukuriama ilgalaikio turto kortelė

Ilgalaikio turo kortelė jau buvo sukurta : ilgalaikio turto kortelė.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto kortelės

4. Įvedama ilgalaikio turto užpajamavimo iš tarpinės sąskaitos operacija

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos

 1. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Operacijų su pagr. priemonėmis koregavimas".
 2. Užpildykite laukus:
  "Operacijos data"- įveskite operacijos datą.
  "Dokumento Nr."- įrašykite dokumento numerį.
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Pirkimas".
 3. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Operacija su ilgalaikiu turtu".
 4. Užpildykite laukus:
  "Turto kodas" - iš ilgalaikio turto sąrašo pasirinkite ilgalaikį turtą MP01 "Medžio pjovimo staklės".
  "Padalinys"- iš sąrašo parinkite padalinio kodą.
  "Atsakingas asmuo" - iš menedžerių sąrašo pasirinkite atsakingą asmenį.

Kaip susikurti menedžerį, galite pasižiūrėti čia: Menedžeriai.

Kad menedžeris galėtų dirbti šiame modulyje būtinas požymis "v" Turtas.

it2

"Kiekis" - įveskite kiekį 1.
"Kaina" - įveskite bendrą įsigijimo savikainą.
"Koresponduojanti" - koresponduojančios sąskaitos lauke nurodykite tarpinę ilgalaikio turto pirkimo sąskaitą 1222.

it1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti" ir išsaugokite ilgalaikio pirkimo detalią eilutę.
 2. Išsaugokite ir perkelkite operaciją.
  Po ilgalaikio turto operacijos perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose.
 3. Paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija". Patekote į DK operacijų sąrašą.
  Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti". Pamatysite šio dokumento sąskaitų korespondenciją.

dk_itpirk

 1. Atsispausdinkite įvedimo į eksploataciją aktą.
  Paspauskite mygtuką "Koreguoti" ir atsidarykite langą "Operacijų su pagr. priemonėmis koregavimas".
  Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti" kol prieisite iki ataskaitų pasirinkimo lango.
 2. Pasirinkite ataskaitą "Pagrindinių priemonių įvedimo į eksploataciją aktas".

it3

Plačiau apie ataskaitų spausdinimą galite pasiskaityti Ataskaitų spausdinimas .

Kartojimo klausimai:

 1. Ar aiškūs ilgalaikio turto pirkimo žingsniai?
 2. Ar mokėsite apsirašyti atsakingą asmenį?
 3. Ar supratote kaip atspausdinamas įvedimo į eksploataciją aktas?