Testas žinių pasitikrinimui

1.Kur nurodomos ilgalaikio turto mokestinės sąskaitos?
1 - Prekių sąskaitų ryšyje
2 - Mokesčių lentelėje
3 - Ilgalaikio turto kortelėje
4 - Ilgalaikio turto grupėje
  Atsakymas

4

2. Kur nurodomas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodas?
1 - Ilgalaikio turto grupėje
2 - Ilgalaikio turto kortelėje
3 - Ilgalaikio turto operacijoje, skaičiuojant amortizaciją
  Atsakymas

2

3. Kokią operaciją reikia atlikti, norint įvesti ilgalaikį turtą į eksploataciją?
1 - Pakanka aprašyti ilgalaikio turto kortelę
2 - Ilgalaikio turto pirkimą
  Atsakymas

2

4. Ar galima atlikti ilgalaikio turto vidinį judėjimą ankstesnei datai, negu buvo paskaičiuota to ilgalaikio turto amortizacija?
1 - Taip, galima
2 - Ne, negalima
  Atsakymas

2

5. Kaip ilgalaikį turtą perduoti kitam atsakingam asmeniui?
1 -Pakeisti atsakingo asmens kodą ilgalaikio turto kortelėje
2 - Įvesti ilgalaikio turto vidinio judėjimo operaciją
3 - Pakeisti atsakingo asmens kodą ilgalaikio turto grupėje
  Atsakymas

2

6. Ar galima pakeisti ilgalaikio turto grupę ?
1 - Taip, galima. Ilgalaikio turto įsigijimo vertę ir sukauptą nusidėvėjimą reikia nurašyti į tarpinę sąskaitą, pakeisti grupę, ir tada užpajamuoti atgal iš tarpinės sąskaitos
2 - Ne, negalima
3 - Galima - reikia įvesti vidinio judėjimo operaciją
  Atsakymas

1

Jeigu mokymosi metu iškilo klausimų ar neaiškumų, rašykite akademija@rivile.lt
Šiuo adresu teikiamos konsultacijos besimokantiems pagal Rivile akademija programą.
Kreipiantis prašome patikslinti, kurioje vietoje iškilo klausimas: kuri pamoka, kuri užduotis, kas toje temoje ar užduotyje neaišku.