Darbuotojo priėmimas personale

Aprašius personalo kortelę ir darbuotojo kortelę, įvedama priėmimo operacija.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

priemimasp1

PASTABA. Priėmimo operacijos dar gali būti vedamos, jeigu darbuotojas pradeda dirbti pagal kitą sutartį arba jeigu keičiamos sutarties sąlygos.

Kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas "Operacijos tipas" – "Priėmimas į etatą".

Užpildomi laukai "Operacijos data" (įsakymo data) ir "Dokumento Nr." (įsakymo numeris).

Priėmimo operacijoje nurodoma į kokį padalinį ir į kokį etatą darbuotojas priimamas, koks bus jo krūvis. Užpildomi laukai "Padalinys", "Etatas", "Etato dalis". Negalima išsaugoti priėmimo operacijos, jeigu padalinyje nėra laisvų pasirinkto etato vietų.

Jeigu darbuotojas naujai priimamas į darbą arba pradeda dirbti pagal naują sutartį, laukui "Sutarties tipas" parenkama reikšmė "Pagrindinė". Jeigu keičiasi sutarties sąlygos – šiam laukui parenkama reikšmė "Papildoma".

Lauke "Priėmimo data" nurodoma data, kada darbuotojas faktiškai pradeda dirbti. Ji yra atskaitos taškas, nuo kada darbuotojui pradedamos skaičiuoti atostogos.

Įvedamas sutarties numeris ir sutarties pradžia. Darbo sutarties sudarymo ir darbo pradžios datos gali skirtis. Jei sutartis laikina (terminuota), jos pabaiga įvedama laukelyje "Sutarties pabaiga“.

Laukas "Atostogų formulė" užsipildo reikšme, kuri buvo nurodyta arba personalo kortelėje, arba etato aprašyme. Jeigu darbuotojui taikoma kitokia atostogų formulė, ją reikia pakoreguoti.

Aprašomi kiti sutarties sudarymui reikalingi laukai.

Skirtuke "Pastabos " užpildomas laukas "Logistikos kodas 4 " - jis skirtas Lietuvos profesijų klasifikatoriui nurodyti. Klasifikatoriai koduojami kodo pradžioje priskiriant 3 raides LPK, o po to - patį kodą (pvz., LPK1234). Lauko reikšmė reikalinga formai 1-SD.

priemimas2

Priėmimo operacijoje personalo klasifikatorių laukeliai yra paryškinti. Šis požymis nurodo, jog norint užpildyti laukelį, nebūtina įeiti į pilną klasifikatorių sąrašą – užtenka laukelyje paspausti dešinį "pelės" mygtuką ir bus parodyta atfiltruota sąrašo forma (tik su reikiamomis reikšmėmis).

Norint sąrašą papildyti, reikia jį atsidaryti pilnai. Tada spaudžiamas mygtukas "Sarašas" arba dukart paspaudžiamas "pelės" mygtukas stovint laukelio viduje. Patekus į klasifikatorių sąrašą, sukuriamas trūkstamas klasifikatorius.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.

Suformuojama Forma 1-SD (Pranešimas apie priėmimą į darbą). Formavimui nuskaitomos naujos priėmimo operacijos, paspaudžiamas spausdinimo mygtukas ir iš ataskaitų sąrašo pasirenkama atitinkama ataskaita.

Personalo modulyje perkėlus priėmimo operaciją, susiformuoja įrašas "Algos dokumentuose".