Skolų viešinimas (Okredo)

Skolų viešinimas yra vienas iš įrankių, padedančių išieškoti klientų skolas. Pagal galiojančias normas įspėti apie skolų paviešinimą juridinius asmenis reikėtų bent prieš 15 dienų, fizinius asmenis bent prieš 30 dienų.

CRM pagrindu realizuotas uždavinys, kuris :

 • Sugeneruoja vėluojamus apmokėti pardavimo dokumentus į CRM operacijų sąrašą.
 • Prieš viešinant galima sąrašą peržiūrėti ir pasirinkti kurių dokumentų ir kurių klientų skolos bus viešinamos.
 • Viešinama operacijos perkėlimo metu.
 • Visa jau viešinamų skolų informacija atnaujinama mygtuko paspaudimu.

Pastaba: Galima užprogramuoti ir automatinį viešinamos informacijos atnaujinimą, naudojant windows užduočių tvarkyklę (Task Scheduler).

Darbas su sistema

1. Į CRM operacijų sąrašą sugeneruojami vėluojami apmokėti pardavimo dokumentai.

CRM operacijų sąraše spaudžiamas mygtukas "Skolų generavimas viešinimui". Šio mygtuko pagalba į CRM operacijų sąrašą sugeneruojami vėluojami apmokėti pardavimo dokumentai.

okredo_skol1

Pastaba: Pagal nutylėjimą imamos visos skolos, kurios:

 • vėluojamos apmokėti 2 dienas (pagal vėliausią mokėjimo datą) arba daugiau,
 • minimali skolos suma 10 EUR,
 • klientas yra juridinis (PVM kodas neužpildytas arba prasideda simboliais: LT, LV, EE) arba fizinis asmuo.

Jei apmokama pagal mokėjimų grafiką (per kelis kartus) ir daliai sumos nesuėjo mokėjimo terminas – tokie dokumentai netraukiami.

2. Prieš viešinant galima peržiūrėti ir pasirinkti kurių dokumentų ir kurių klientų skolos bus viešinamos.

Galima peržiūrėti dokumentus, pakeisti jų paskirtį. Skolas, kurių viešinti nenorima, galima tiesiog išmesti.

Pastaba: Esant poreikiui, sugeneravimo algoritmą galima pritaikyti pagal kliento specifiką, kad sugeneruota būtų tik tai, kas iš tiesų turi būti viešinama.

okredo_skol4

3. Visų naujai sugeneruotų operacijų sekanti užduotis nurodyta "Įspėjimo laiško siuntimas".

Pažymėjus "varnele" operacijas ir jas perkėlus, klientui bus išsiunčiami el. laiškai su skolų informacija (skolų dokumentai sugrupuoti pagal klientą ir el. pašto adresą).
Po laiškų išsiuntimo automatiškai bus pakeista sekanti užduotis į "Aktyvi", reiškia, jog informacija paruošta viešinimui.

El. laiško šablonas:

okredo_skol5

Pastaba: El. laiško šablonai bei formuluotės gali būti pataisyti pagal kliento poreikius.

4. Viešinama operacijos perkėlimo metu.

Jei laiškai nėra siunčiami, pirmas viešinimas ir dokumento įtraukimas į vėlesnius informacijos atnaujinimus vyksta operacijos perkėlimo metu.

okredo_skol2

5. Visa jau viešinamų skolų informacija atnaujinama mygtuko paspaudimu.

Visų skolų pasikeitimų siuntimas į viešinimo platformą vykdomas mygtuko "Skolų viešinimas" paspaudimu. Atnaujinama tik perkeltų operacijų informacija.

okredo_skol3

Pastaba: Viešinamos visos sąraše esančios perkeltos operacijos, kurių planuojama pabaigos data ("paskutinio viešinimo data") yra vėlesnė nei šiandienos data.

Galima papildomai užprogramuoti automatinį viešinimą, kuris vykdomas per Rivile API ir yra mokama paslauga.

6. Skolos apmokėjimas arba rankinis skolos viešinimo stabdymas.

Kai klientas skolą apmoka (skolos likutis<=0), po apmokėjimo atliekant skolos viešinimo informacijos atnaujinimą, į skolos viešinimo platformą automatiškai siunčiama apmokėjimo data, ir skolos viešinimas stabdomas.
CRM operacijoje lauke "Kita užduotis" užsideda požymis "Baigta".

Norint rankiniu būdu stabdyti skolos viešinimą, tokia operacija koreguojama - lauke "Kita užduotis" uždedamas požymis "Baigta". Atlikus pakeitimą, operacija perkeliama. Perkėlimo metu ji automatiškai atnaujinama viešinimo platformoje (pažymima kaip apmokėta skola).

Viešinama informacija

Viešinimo platforma – Okredo, techninis sprendimo realizavimas - Scorify API.

Viešinimo platformai perduodamas duomenų turinys:

 • Skolininko įmonės kodas/asmens kodas, pavadinimas/vardas pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
 • Įmonės, kuri atlieka viešinimą (jūsų įmonės), įmonės kodas, pavadinimas, adresas.
 • Skolos dokumento numeris (sąskaitos-faktūros numeris), skolos data (vėliausia mokėjimo data), skolos suma, skolos tipas, skolos apmokėjimo data.

Pastaba: Rivile GAMA suteikia technines integracines priemones skolų viešinimui, todėl kliento atsakomybė yra teikti teisingus duomenis atitinkančius LR įstatymų reikalavimus.

Nuo ko pradėti ?

nuo_ko_pradeti

Sistemos diegimas

Klientas suderina sutartį su Skorify dėl skolų viešinimo paslaugos (duomenys viešinami https://okredo.com platformoje).

Scorify kontaktai:
partners@scorify.ai
+370 676 48676
https://scorify.ai/kontaktai/

Scorify pateikia klientui šiuos duomenis, reikalingus integracijos aprašymui:

 • API URL
 • Identifikatorius
 • Vartotojo vardas
 • Slaptažodis

Diegimas Rivile GAMA sistemoje:

Konsultantams ir atstovams

1. Atsisiunčiamos ir į RIV_GAMA\ALL katalogą įrašomos programos.

2. Suimportuojama formulė CRM_OKREDO :

crm_exec("skol_crm_siunt(wk56k.k56_kodas_ho,wk56k.k56_kodas_hp,wk56k.k56_kodas_hu)")

3. Suimportuojamas CRM projektas OKREDO_VIES.

4. Suimportuojama CRM užduotis OKREDO_SKOL.

5. CRM operacijų sąraše aprašomas klavišas „Skolų generavimas viešinimui“ :

=skol_crm_gen()

6. CRM operacijų sąraše aprašomas klavišas „Skolų viešinimas“ :

=skol_crm_siunt()

7. CRM operacijos koregavimo lange aprašomas formos „INIT“ metodas :

=skol_crm_form(thisform)

8. Paspaudus klavišą „Skolų viešinimas“ parametrų sąraše sugeneruojami reikiami parametrai .

Šiuos parametrus reikia užpildyti iš Okredo gauta informacija:

 • OKREDO_SITE – nurodomas Identifikatorius bei URL,
 • OKREDO_USER – nurodomas vartotojo vardas bei slaptažodis.

Automatinis viešinamos informacijos atnaujinimas

 1. Iš Rivile GAMA CRM modulio reikia paviešinti bent vieną skolą, tik tuomet galima paleisti automatinį viešinamos informacijos atnaujinimą.
 2. Išarchyvuoti TASKER_CRM_OKREDO.zip failą į norimą vietą.
 3. Paleisti riv_tasker.exe ir atsidariusiame lange įvesti savo Rivile API raktą. Jis bus parodomas užkoduotas. Užkoduotą reikšmę reikia nusikopijuoti:

okredo_skol8

 1. Aprašyti Windows Task Scheduler užduotį (pasikartojimas kartą per dieną) su parametrais:

  riv_tasker.exe <RIV_API_Raktas_užkoduotas> tasker_okredo('tasker_okredo.json')

  Pavyzdžiui: riv_tasker.exe RVREF...Thh tasker_okredo('tasker_okredo.json')

 2. Atsidarius tasker_okredo.json su teksto redaktoriumi nurodyti prisijungimo prie Scorify sistemos duomenis (Vartotojo vardas, Slaptažodis, URL bei Identifikatorius) ir kitus parametrus (lygiai tokios pat reikšmės kaip nurodytos aprašant klavišus Rivile GAMA programoje).

okredo_skol6

 1. Rivile GAMA programoje aprašyti parametrą RGI_ALL_EDIT, nurodant API rakto vartotojui leidimą koreguoti visas operacijas. (API rakto vartotojo vardas yra pirmi 7 API rakto simboliai iki taško, pavyzdžiui: DAUQIQN.8akd2oirks...)

okredo_skol7

Pastaba: automatinis informacijos naujinimo mechanizmas skaito duomenis iš Rivile GAMA naudojant Rivile API bei atnaujina duomenis Scorify pusėje naudojant Scorify API.

Programų parametrai

=skol_crm_gen([lnVeluojaJur],[lnVeluojaFiz],[lcWhere],[lnMinSuma],[lcKodas_hp],[lcKodas_hu],[lcKodas_hv])
Parametras Reikšmė pagal nutylėjimą Aprašymas
lnVeluojaJur 2 Kiek dienų vėluojama apmokėti juridinio asmens skola.
lnVeluojaFiz 2 Kiek dienų vėluojama apmokėti fizinio asmens skola.
lcWhere [((n08_tipas=1 and (n08_pvm_kodas='' or LEFT(n08_pvm_kodas,2) in ('LT','LV','EE'))) or n08_tipas=2)] Filtravimo sąlygos skolų parinkimui.
lnMinSuma 10 Minimali skolos suma.
lcKodas_hp OKREDO_VIES Projekto kodas.
lcKodas_hu OKREDO_SKOL Užduoties kodas.
lcKodas_hv Parenkama pagal prioritetą. Sekančios užduoties kodas.
=skol_crm_siunt([lcKodas_ho],[lnAtidetiJur],[lnAtidetiFiz],[lcKodas_hp],[lcKodas_hu])
Parametras Reikšmė pagal nutylėjimą Aprašymas
lcKodas_ho '' Operacijos numeris. Nurodžius, šios operacijos skola bus paviešinta.
lnAtidetiJur 10 Generuojant el. laiškus, nurodoma kiek dienų atidėti juridinio asmens skolos viešinimą nuo laiško išsiuntimo.
lnAtidetiFiz 35 Generuojant el. laiškus, nurodoma kiek dienų atidėti fizinio asmens skolos viešinimą nuo laiško išsiuntimo.
lcKodas_hp OKREDO_VIES Projekto kodas.
lcKodas_hu OKREDO_SKOL Užduoties kodas.

El. laiškų šablonai yra \Riv_GAMA\ALL\ kataloge:

 • crm_okredo_email_jur.html – juridiniams asmenims
 • crm_okredo_email_fiz.html – fiziniams asmenims

Laiškų šablonus galima koreguoti atsidarius teksto redaktoriumi (Notepad). Norint įkelti paveiksliuką, galima naudoti išorinius įrankius (pvz.: https://www.base64-image.de/ ).

El. laiškų siuntimui reikia aprašyti parametrus: SS_SMTP_SERV, SS_SMTP_SAUG, SS_SMTP_VART.
Siunčiama f_mail_chilkat funkcija.