Operacijos su ilgalaikiu turtu

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimas
2 užduotis Ilgalaikio turto perdavimas kitam atsakingam asmeniui
3 užduotis Ilgalaikio turto vertės keitimas

1 užduotis

Plačiau apie ilgalaikio turto nusidėvėjimą (amortizaciją) rasite čia: Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimas
Paskaičiuokite ilgalaikio turto MP01 "Medžio pjovimo staklės" nusidėvėjimą.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Ilgalaikis turtas->ilgalaikio turto operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Operacijų su pagr. priemonėmis koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Operacijos data" - įveskite operacijos datą.
  "Dokumento Nr."- įrašykite dokumento numerį (apsirašius dokumentų skaitliuką, dokumento numerio laukas užsipildo automatiškai).
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Amortizacija".
 4. Paspauskite mygtuką SERV4 "Amortizacijos skaičiavimas". Atsidaro langas "Ilgalaikis turtas".
 5. Laukelyje "Turto kodas", iš ilgalaikio turto sąrašo pasirinkite MP01 "Medžio pjovimo staklės" ir paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".

amor1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. Programa praneša, kad amortizacija paskaičiuota. Paspauskite "Tęsti".
 3. Susigeneravo detali eilutė su paskaičiuota amortizacija.
  Jeigu amortizacija būtų skaičiuojama visam ilgalaikiam turtui, tai kiekvienai kortelei susigeneruotų atskira detali eilutė.
 4. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 5. Lange "Ilgalaikio turto operacijos" susikūrė nauja operacija. Operaciją pažymėkite "v" ir perkelkite.
  Po ilgalaikio turto operacijos perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose.
 6. Stovint ant operacijos, paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija".
 7. Patekote į DK operacijų sąrašą. Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti". Pamatysite šio dokumento sąskaitų korespondenciją.

amor2

2 užduotis

Plačiau apie ilgalaikio turto vidinio judėjimo operacijas rasite čia: Ilgalaikio turto vidinis judėjimas .

Ilgalaikio turto perdavimas kitam atsakingam asmeniui
Ilgalaikį turtą MP01 "Medžio pjovimo staklės" perduokite atsakingam asmeniui Vardytei Pavardytei.
Perdavimui naudokite tarpinę sąskaitą 1190.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Ilgalaikis turtas->ilgalaikio turto operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Operacijų su pagr. priemonėmis koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Operacijos data" - įveskite operacijos datą.
  "Dokumento Nr."- įrašykite dokumento numerį.
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Vidinis judėjimas".
 4. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Operacija su ilgalaikiu turtu".
 5. Paspauskite mygtuką copy_l "Likučiai" ir iš ilgalaikio turto likučių pasirinkite MP01 "Medžio pjovimo staklės".
  Automatiškai užsipildo siuntėjo dalies informacija.
 6. Užpildykite lauką:
  "Korespond. sąskaita"- iš sąrašo parinkite tarpinę ilgalaikio turto perdavimo sąskaitą 1190. Į ją nusirašys ilgalaikis turtas (vertės ir sukaupto nusidėvėjimo sumos) su siuntėjo informacija, ir iš jos atgal užsipajamuos ilgalaikis turtas (tos pačios vertės ir sukaupto nusidėvėjimo sumos) su gavėjo informacija.
 7. Gavėjo skiltyje, laukelyje "Atsakingas asmuo" iš menedžerių sąrašo pasirinkite atsakingą asmenį, kuriam perduodamas ilgalaikis turtas. Jeigu tokio asmens menedžerių sąraše nėra, sukurkite naują.

Kaip susikurti menedžerį, galite pasižiūrėti čia: Menedžeriai.

vid1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti". Susigeneravo dvi eilutės: vienoje ilgalaikis turtas nurašomas, kitoje - užpajamuojamas su nauja informacija.

vid2

 1. Išsaugokite ir perkelkite operaciją.
  Po ilgalaikio turto operacijos perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose.
 2. Stovint ant operacijos, paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija".
 3. Patekote į DK operacijų sąrašą. Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti". Pamatysite šio dokumento sąskaitų korespondenciją.

vid3

Ilgalaikio turto vidinio perdavimo negalima daryti ankstesne data nei atlikta paskutinė operacija su tuo turtu.

3 užduotis

Plačiau apie ilgalaikio turto vertės keitimą galite pasiskaityti Ilgalaikio turto vertės keitimas.

Ilgalaikio turto vertės keitimas
Medžio pjovimo staklėms papildomai nupirktos apsaugos, kurios didina jų vertę.
Įveskite gautą sąskaitą faktūrą ir padidinkite ilgalaikio turto "Medžio pjovimo staklės" vertę.
verte_uzduot
Žiūrėti video

Darbo eiga.

Ilgalaikio turto vertės keitimas atliekamas keliais etapais:
1. Įvedama pirkimo operacija, kurioje perkamas pirkimo kodas su tarpine sąskaita.
2. Įvedama Ilgalaikio turto vertės keitimo operacija, iškeliant sumą iš tarpinės sąskaitos į ilgalaikio turto vertės sąskaitą.
3. Pakeičiamas ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

1. Pirkimo operacija, kurioje perkamas pirkimo kodas su tarpine sąskaita.

Kaip aprašomi ir perkami pirkimo kodai prisiminkite ankstesnėje pamokoje: kodų pirkimas.

Servisas->Pirkimai->Pirkimo operacijos
Analogiškai kaip ankstesniuose uždaviniuose įveskite kodo pirkimo operaciją.
Pirkimo detalioje eilutėje nupirkite anksčiau aprašytą pirkimo kodą 1222 - "IT pirkimas".

verte1

Perkėlus pirkimo operaciją susiformuoja skola tiekėjui, o buhalterinėje sąskaitoje 1222 "Ruošiamos naudoti mašinos ir įranga" užsifiksuoja materialaus ilgalaikio turto vertės keitimo suma.

2. Ilgalaikio turto vertės keitimo operacija, iškeliant sumą iš tarpinės sąskaitos į ilgalaikio turto vertės sąskaitą
 1. Servisas->Ilgalaikis turtas->Ilgalaikio turto operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Operacijų su pagr. priemonėmis koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Operacijos data" - įveskite operacijos datą.
  "Dokumento Nr."- įrašykite dokumento numerį.
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Vertės keitimas".
 4. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Operacija su ilgalaikiu turtu".
 5. Paspauskite mygtuką copy_l "Likučiai" ir iš ilgalaikio turto likučių pasirinkite MP01 "Medžio pjovimo staklės". Automatiškai užsipildo informacija apie šį ilgalaikį turtą: kiekis, vertė, nusidėvėjimas, atsakingas asmuo.
 6. Užpildykite laukus:
  "Kiekis"- įrašykite "0" (nulį)
  "Kaina" - įrašykite sumą, kuria bus didinama vertė, šiuo atveju 400

ilgal1

"Koresponduojanti" - įrašykite sąskaitą 1222 "Ruošiama naudoti mašinos ir įranga". Šioje sąskaitoje sukauptos papildomos sumos ilgalaikio turto vertei pakeisti.

 1. Paspauskite skirtuką "Debetas" ir įrašykite sumą, kuria didinama ilgalaikio turto vertė.
  Kadangi sukaupto nusidėvėjimo suma nepakis, ties "Nusidėvėjimas" parašykite nulius.
 2. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti" ir išsaugokite operacijos su ilgalaikiu turtu detalią eilutę.
 3. Išsaugokite ir perkelkite operaciją.
3. Pakeičiamas ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

Jei po vertės keitimo nepasikeičia ilgalaikio turto naudojimo laikotarpis, tai ilgalaikio turto kortelėje pakeičiamas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas į "Likusio laiko“

Ilgalaikis turtas-> Ilgalaikio turto kortelės
Pastatykite pelės žymeklį ant Ilgalaikio turto kortelės ir spauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

verte3

Laukelyje "Metodas" pasirinkite metodą "Likusio laiko". Pakeitimus išsaugokite.

Kartojimo klausimai:

 1. Ar mokėsite paskaičiuoti ilgalaikio turto amortizaciją?
 2. Ar supratote kaip įvesti ilgalaikio turto perdavimą kitam atsakingam asmeniui?
 3. Ar mokėsite įvesti ilgalaikio turto perkėlimą į kitą padalinį?
 4. Ar gebėsite pakeisti ilgalaikio turto vertę?