Papildomos užduotys

1 užduotis
Aprašykite ilgalaikio turto grupę "Kompiuteriai":
Kodas - KOMP3,
Nusidėvėjimo norma - 3 metai.
Priskirkite šias sąskaitas:
Pradinės vertės- 1240,
Nusidėvėjimo - 1247,
Sąnaudų - 6306,
Pelno - 321.
  Atsakymas

6_1

2 užduotis
Aprašykite ilgalaikio turto kortelę "Nešiojamas kompiuteris",
kodas - "KOM01".
Šį ilgalaikį turtą priskirkite grupei "Kompiuteriai".
Pasirinkite nusidėvėjimo skaičiavimo metodą "Tiesioginis".
Likvidacinė vertė - 1 Eur.
  Atsakymas

6_2

3 užduotis
Iš tiekėjo gauta kompiuterio pirkimo sąskaita.
Apskaitoje užfiksuokite ilgalaikio turto įsigijimą.
Naudokite tarpinę sąskaitą 1242 "Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai".
IT_pap
  Atsakymas

Po pirkimo operacijos perkėlimo tarpinėje sąskaitoje užsipajamuoja ilgalaikio turto vertė.

6_3

Antru etapu ilgalaikio turtu modulyje vedama ilgalaikio turto pirkimo operacija.

6_31

4 užduotis
Paskaičiuokite visam ilgalaikiam turtui amortizaciją už kelis mėnesius.
  Atsakymas

6_4

Po ilgalaikio turto operacijos perkėlimo susiformuoja Didžiosios knygos operacija.

6_41