Testas žinių pasitikrinimui

1. Kur gali būti fiksuojamos prekių pardavimo kainos?
1 - Prekės kortelėje padalinio pardavimo kaina
2 - Kainynuose
3 - Sutartyse
4 - Pirkėjų kortelėse
5- Prekėms gali būti taikomos akcijos
  Atsakymas

1, 2, 3, 5

2. Ką pardavimo operacijoje nusako mokesčių lentelė ?
1 - PVM klasifikatoriaus kodą, PVM procentą ir sąskaitą
2 - Lentelės kodas sutampa su PVM klasifikatoriaus kodu
3 - Ar klientas yra PVM mokėtojas
  Atsakymas

1

3. Prekės pardavimo kaina 100.00 Eur. Nuo ko priklauso, ar tai kaina be PVM, ar su PVM?
1 - Visos pardavimo kainos yra tik su PVM
2 - Priklauso nuo padalinio aprašyme uždėto požymio "Pardavimo kainos su PVM"
3 - Priklauso nuo pirkėjo: ar pirkėjas yra įmonė, ar asmuo
  Atsakymas

2

4. Perkeliama prekių pardavimo operacija. Kurioje buhalterinėje sąskaitoje atsiras pajamos už parduotas prekes ?
1 - Sąskaita parenkama pagal pirkėją
2 - Sąskaitą kiekvienoje operacijoje gali nurodyti pats vartotojas
3 - Sąskaita parenkama iš prekių sąskaitų ryšio lentelės
4 - Pačioje programoje griežtai nustatyta, kokia bus sąskaita
  Atsakymas

3

5. Pirkėjui priskirtas kainynas A. Kas dar turi būti aprašyta, kad jam būtų taikomos kainyno A kainos?
1 - Prekės kortelėje turi būti suvestos kainyno A kainos
2 - Prekės kortelėje turi būti suvestos kainyno A kainos, o padaliniui, iš kurio parduodama turi būti uždėtas požymis "Taikyti nuolaidas"
3 - Pirkėjo kortelėje turi būti nurodyta, kad turi būti galiojanti sutartis
  Atsakymas

2

6. Kaip suvedamos prekės pardavimų grąžinimo operacijoje?
1 - Paspaudžiamas mygtukas "Grąžinimai/ patikslinimas" ir suvedami visi grąžinami kiekiai
2 - Paspaudžiamas mygtukas "Grąžinimai/ patikslinimas" ir suvedami visi grąžinami kiekiai su minuso ženklu
3 - Paspaudžiamas mygtukas "Likučiai" ir suvedami visi grąžinami kiekiai su minuso ženklu
  Atsakymas

1

Jeigu mokymosi metu iškilo klausimų ar neaiškumų, rašykite akademija@rivile.lt
Šiuo adresu teikiamos konsultacijos besimokantiems pagal Rivile akademija programą.
Kreipiantis prašome patikslinti, kurioje vietoje iškilo klausimas: kuri pamoka, kuri užduotis, kas toje temoje ar užduotyje neaišku.