Algos kintamieji

Rivilės programos algų modulis yra labai universalus, nesunkiai pritaikomas skirtingo profilio įmonėms, kuriose atlyginimai gali būti skaičiuojami labai specifiškai. Galima laisvai susikurti priskaitymus ar atskaitymus, aprašant jų skaičiavimui reikalingas formules. Formulėse dažnai reikia panaudoti tam tikras konkrečias reikšmes, tokias kaip GPM procentas, minimali mėnesio alga, darbuotojo etatinio atlyginimo suma, premijos procentas ir pan. Visų tokių reikšmių aprašymui yra naudojami algos kintamieji.

Yra 5 algos kintamųjų tipai :

  • sistemos,
  • padalinio,
  • žmogaus,
  • žmogaus padalinyje,
  • sudėtiniai.

Sistemos kintamieji yra bendri visos įmonės darbuotojams, pvz.: minimali mėnesio alga, vidutinis darbo užmokestis (VDU), GPM tarifas, PSD % ,VSD % ir pan.

Padalinio kintamieji – tai tam tikram padaliniui būdingi kintamieji. Jie yra bendri visiems to padalinio darbuotojams. Pvz.: padaliniui skirtos premijos suma ar procentas, viršvalandžio įkainis, priedas už kenksmingas darbo sąlygas ir pan.

Žmogaus kintamieji – tai kintamieji, būdingi konkrečiam darbuotojui, nepriklausomai kokiuose padaliniuose jis dirbtų. Pvz.: požymis ar taikomas NPD, papildomas pensijos kaupimo procentas ir pan.

Žmogaus padalinyje kintamieji – tai kintamieji, kurių reikšmės priklauso nuo darbuotojo ir nuo padalinio, kuriame jis dirba. Pvz.: darbuotojo etatinio atlyginimo suma, valandos įkainis, premijos suma arba procentas, pašalpos suma, priedo suma ar procentas ir pan.

Sudėtiniai kintamieji – tai kintamieji, kurių reikšmės gali būti aprašomos ir kaip konkreti suma, ir kaip formulės. Formulės juose aprašomos lygiai taip pat, kaip priskaitymuose ar atskaitymuose. Šie kintamieji dažniausiai naudojami kaip pagalbinė priemonė, aprašant labai sudėtingus priskaitymų ar atskaitymų skaičiavimo algoritmus.

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Kuriamas naujas įrašas. Nurodomas kintamojo tipas, kodas, pavadinimas.

Kintamojo kodas turi būti skaičius, jokie kitokie simboliai negalimi.

Reikia atkreipti dėmesį į lauką "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Uždėjus šį požymį, kintamajam įvesta reikšmė galios tik tą mėnesį, kuriam bus įvesta. Neuždėjus – pagal nutylėjimą persikels į tolimesnius mėnesius ir galios visą laiką, iki kol nebus priskirta nauja reikšmė.

alga_kintamieji1