MSCAN - Inventorizacijos operacijos

Prekių inventorizacija - tai faktinio prekių likučio sutikrinimas su buhalterinėje apskaitoje fiksuotais likučiais.

Detaliai kaip atliekama prekių inventorizacija aprašyta inventorizacija.

MSCAN Inventorizacija modulis skirtas inventorizuojamų prekių suskaičiavimui ir faktiškai rasto kiekio įkėlimui į Rivile GAMA programą.

MSCAN inventorizacija modulis veikia tik su Rivile GAMA 115.01 ar naujesne versija.

image-20200901163451308

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Inventorizuojamų prekių sąrašo sukūrimas Rivile GAMA programoje.
 2. Inventorizacijos operacijos sukūrimas Rivile GAMA programoje arba MSCAN aplikacijoje.
  2.1 Rivile GAMA programoje sukuriama inventorizacijos operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".
  2.2 Sukuriama inventorizacijos operacija MSCAN aplikacijoje.
 3. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 4. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai
 5. Inventorizacijos operacija užbaigiama.
 6. Rivile GAMA programoje inventorizacijos operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK)".
1. Inventorizuojamų prekių sąrašo sukūrimas Rivile GAMA programoje.

Detaliai apie tai Inventorizuojamų prekių sąrašo formavimas.

Servisas -> Atsargos -> Inventorizuojamų prekių sąrašas

Rivile GAMA programoje sukuriama nauja Inventorizuojamų prekių sąrašo operacija.

inv01

Kuriant operaciją labai svarbu nurodyti tinkamą „Sąrašo tipą“ – su kiekiais, be kiekių ar nėra sąrašo. Pagal šį tipą bus kuriamos inventorizacijos operacijos.

1. Su kiekais – sukūrus inventorizacijos operaciją, rodomas nuskenuotas kiekis bus lygus reikalingam atrinkti kiekiui.
Prekių, kurių iš tikro rasta tiek, kiek užfiksuota, papildomai skenuoti nereikės, užteks pažymėti, kaip atrinktas.
Jeigu faktiškai bus rastas didesnis arba mažesnis kiekis, reikės nuskenuoti prekę ir įvesti skirtumą (jei rasta mažiau - su minuso ženklu).

2. Be kiekių – sukūrus inventorizacijos operaciją, vartotojas matys prekių sąrašą, bet pradžioje rodomas nuskenuotas kiekis bus lygus 0.
Visos rastos prekės turės būti skenuojamos, ir suvedami kiekiai.

3. Nėra sąrašo – sukūrus inventorizacijos operaciją, vartotojas prekių sąrašo nematys.
Visos rastos prekės turės būti skenuojamos, ir suvedami kiekiai.
Vartotojas matys tik savo nuskenuotas prekes (kaip kaupiklių modulyje).

Paspaudus mygtuką "Sąrašo formavimas", suformuojamas inventorizuojamų prekių sąrašas.

inv02

Paspaudus mygtuką "FIFO likučių fiksavimas", užfiksuojami buhalteriniai prekių likučiai. Detaliai apie tai Prekių Fifo likučių fiksavimas.

Prieš fiksuojant FIFO likučius svarbu perkelti visus prekių likučio pokyčius įtakojančius dokumentus – pirkimo/pardavimo važtaraščius, vidinio judėjimo operacijas, atsargų ir gamybos operacijas.

inv03

2. Inventorizacijos operacijos sukūrimas Rivile GAMA programoje arba MSCAN aplikacijoje.
2.1 Rivile GAMA programoje.

Rivile GAMA Programoje įvedama nauja inventorizacijos operacija. Detaliai apie tai Inventorizacijos operacijų sukūrimas

Vedant operaciją, reikia nurodyti inventorizuojamų prekių sąrašą. Jeigu kuriant šį sąrašą buvo pasirinktas tipas „su kiekiais“ arba „be kiekių“, tuomet papildomai spaudžiamas mygtukas „Užpildyti lentelę“.

inv04

Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".

Detaliau apie MSCAN būsenas aprašyta: MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje.

image-20200901162907068

2.2 Naujos operacijos sukūrimas MSCAN aplikacijoje.

MSCAN Inventorizacijos modulyje kuriama nauja Inventorizacijos operacija. Paspaudžiamas mygtukas "Nauja".

image-20200901163153286

Kuriant naują operaciją, privaloma iš sąrašo pasirinkti ir nurodyti Inventorizuojamų prekių sąrašo numerį.
Pasirinkime bus matomos tik neperkeltos ar koreguotos Inventorizuojamų prekių sąrašo operacijos.

Užpildomas laukas "Operacijos aprašymas". Aprašymo laukas gali būti suadministruotas kaip sąrašinis - tada jo galimos reikšmės aprašomos parametre MSCAN_IV_PAV

3. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

image-20200901163752011

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį arba barkodo lauke galima vesti eilutę su kiekiu pagal šabloną: Kiekis * barkodas;objektas;serija

Kiekio padidėjimas ar sumažėjimas iš karto matomas Rivile GAMA programoje inventorizacijos operacijoje.

Jeigu prie detalios eilutės norima matyti užfiksuotą prekės FIFO likutį, parametre MSCAN_DSAR nurodomas stulpelis „ivstock“.

Priklausomai nuo sukurto Inventorizuojamų prekių sąrašo ir jo tipo, vartotojas inventorizacijos operacijoje informaciją matys skirtingai:

3.1 Jeigu Inventorizuojamų prekių sąrašo tipas – „su kiekiais“.

inv05

Inventorizacijos operacijoje bus matomas inventorizuojamų prekių sąrašas ir pradinis rodomas nuskenuotas kiekis bus lygus reikalingam surinkti kiekiui.

Jeigu iš tikro rastas kiekis prilygsta užfiksuotam kiekiui, vartotojui užtenka spustelėti ant detalios eilutės ir prekę „Pažymėti kaip atrinktą“.

Jeigu prekės barkodas bus skenuojamas papildomai, nuskenuotas kiekis bus pridedamas prie jau esančio.

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

3.2 Jeigu Inventorizuojamų prekių sąrašo tipas – „be kiekių“.

Inventorizacijos operacijoje bus matomas prekių sąrašas, o pradinis rodomas nuskenuotas kiekis lygus 0.

inv06

Visos rastos prekės turės būti skenuojamos, ir suvedami kiekiai.

3.3 Jeigu Inventorizuojamų prekių sąrašo tipas – „nėra sąrašo“.

Inventorizacijos operacijoje nebus matomas iš anksto suformuotas inventorizuojamų prekių sąrašas.

inv07

Visos rastos prekės turės būti skenuojamos, ir suvedami kiekiai. Vartotojas matys tik savo nuskenuotas prekes.

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su keturiais galimais pasirinkimais:

mscan_p23

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip atrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pabaigoje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“

4. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Nuskenavus prekę, kuri nepriklauso inventorizuojamų prekių sąrašui (sąrašo tipas – su kiekiais ir be kiekių) Prekė nepriklauso šiam dokumentui. Spauskite tęsti, jei norite šią prekę įtraukti. Kitu atveju spauskite uždaryti Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje, kai inventorizacijos moduliui nurodytas parametras MSCAN_NBAR Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
5. Inventorizacijos operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, inventorizacijos operacija užbaigiama: paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

Jeigu skenuojant prekes buvo nuskenuota ir į sąrašą įtraukta prekė su sistemoje neegzistuojančiu barkodu, Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasikeičia į "MSCAN baigta su netikslumais".

Visais kitais atvejais Rivile GAMA programoje būsena pasikeičia į "MSCAN baigta (OK) ".

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.

Tolesni inventorizacijos veiksmai atliekami Rivile GAMA programoje. Tai aprašoma Inventorizacijos fiksavimas ir tolesniuose žingsniuose.