Vidinė apskaita

Vidinės apskaitos modulis skirtas fiksuoti prekių judėjimui įmonės viduje. Tai gali būti :

  • judėjimas tarp įmonės vidinių padalinių,
  • judėjimas tarp objektų tame pačiame padalinyje arba skirtinguose padaliniuose,
  • serijos, galiojimo datos priskyrimas (pakeitimas, panaikinimas) tam tikram prekių likučio kiekiui,
  • prekių likučio perkėlimas iš vieno matavimo vieneto į kitą,
  • su laiko resursais aprašytų prekių išdavimas.

Šiame modulyje gali būti vedami prekių perdavimai klientams konsignaciniais pagrindais, formuojami vidinio judėjimo užsakymai, transporto važtaraščiai.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje.