Ilgalaikio turto pardavimas

Ilgalaikio turto pardavimas atliekamas keliais etapais.

  1. Aprašomas pardavimo kodas su ilgalaikio turto pardavimui skirta sąskaita (tai gali būti tarpinė sąskaita).

    it_pard1

  2. Pardavimo operacijų sąraše:

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

įvedama pardavimo operacija, kurioje parduodamas šis pardavimo kodas.

  1. Ilgalaikio turto operacijoje nurašomas ilgalaikis turtas.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos

Kuriama nauja operacija. Įrašoma ilgalaikio turto pardavimo operacijos data, dokumentui suteikiamas arba pagal skaitliuką susiformuoja numeris. Pasirenkamas tipas "Pardavimas“.

Vedama nauja detali eilutė. Ilgalaikis turtas pasirenkamas paspaudus mygtuką "Likučiai“.

it_pard2

Pasirinkus ilgalaikį turtą, visa informacija apie jį sukrenta į operacijos laukus.

Būtina nurodyti vertės ir nusidėvėjimo koresponduojančias sąskaitas. Į vertės koresponduojančią sąskaitą nusirašo (debetas) ilgalaikio turto vertė, į nusidėvėjimo koresponduojančią sąskaitą nusirašo (kreditas) sukaupto nusidėvėjimo suma. Abiejuose laukuose naudojama ta pati buhalterinė sąskaita, todėl galiausiai joje atsiranda ilgalaikio turto likutinė vertė.

Jeigu pardavimo kode naudojama tarpinė ilgalaikio turto sąkaita, tai ir čia reikėtų naudoti tą pačią sąskaitą.

Pardavimo operacijos metu nurašomas ilgalaikio turto kiekis, vertė bei sukaupta nusidėvėjimo suma.

Vienoje operacijoje galima nurašyti kelias ilgalaikio turto korteles.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.

  1. Didžiosios knygos operacijų sąraše įvedama operacija, kurioje suma iš tarpinės sąskaitos perkeliama į pajamų arba sąnaudų sąskaitą.

    Servisas -> Didžioji knyga -> DK operacijos