Kortelių aprašymas

Servisas -> Kortelės -> Logistika

Atrinkimui skirtų dokumentų išskyrimui naudojami logistikos kodai:

Logistikos kodų sąraše reikia sukurti 4 logistikos kodus:

  • PAS_PRADZIA – priskiriamas, kai dokumentas paruoštas atrinkimui.

  • PAS_RENKAMA – dokumentas pradėtas atrinkinėti, t.y. atrinkta bent viena dokumento prekė.

  • PAS_BAIGTA – korektiškai atrinktas dokumentas.

  • PAS_BAIGTA_K – dokumentas atrinktas, bet liko klaidos (dėl likučių trūkumo ir pan.)

    PAS1

Pagal nutylėjimą dokumentuose naudojamas 1 logistikos kodas.

Jei netinka ar jau yra užimtas, pakoreguojamas parametras "SVS_LS" , kuriame nurodomas logistikos kodo numeris(1,2,3,4).

Servisas -> Kaupikliai -> Kaupiklio aprašymas

Jeigu PAS modulyje bus daromos kaupiklio operacijos, būtina aprašyti kaupiklį.

Kaupikliui nurodomas kodas. Kitų laukų pildyti nebūtina.

Užpildomas parametras "SVS_KAUP" nurodant, kokiam kaupikliui bus formuojamos kaupiklio operacijos.