Pradiniai likučiai

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje.

Likučiai suvedami viena diena anksčiau nei pradedamas darbas su programa.

PVZ. Jeigu pradedama dirbti nuo sausio 1 d, tai likučiai vedami gruodžio 31 dienai.

Vedant likučius, naudojama koresponduojanti sąskaita D - "Skirtumai žurnaluose".

Teisingai suvedus visus pradinius likučius, D sąskaitos likutis lygus nuliui.

Sąskaitos likutis tikrinamas keliais būdais:

  • Didžioji knyga-> Informacija apie sąskaitą. D sąskaitos likutis lygus nuliui.

  • Didžioji knyga-> Bandomasis balansas. D sąskaitos debeto suma = kredito sumai.

Priklausomai nuo likučių rūšies, jie vedami skirtinguose moduliuose:

  • prekių likučiai – Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijos - užpajamuojamas prekių kiekis ir savikaina iš D sąskaitos;
  • klientų skolų likučiai – Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos - suvedami klientų skolų likučiai, koresponduojanti sąskaita D;
  • ilgalaikio turto likučiai – Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos - suvedami ilgalaikio turto pradinės vertės ir sukaupto nusidėvėjimo likučiai - koresponduojanti sąskaita D;
  • visų likusių sąskaitų likučiai/duk_001 – Servisas -> Didžioji knyga -> DK operacijos - suvedami visų kitų sąskaitų, kurios neturi analitikos, likučiai - koresponduojanti sąskaita D.

Neteisingai suvedus likučius, apskaitoje nebus balanso.