Ilgalaikio turto grupės

Ilgalaikio turto grupių paskirtis - apjungti ilgalaikio turto vienetus (korteles) pagal nusidėvėjimo normą ir mokestines sąskaitas. Ilgalaikio turto grupių skaičių ir rūšis įmonė nustato savo nuožiūra.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto grupės.

Sukuriama nauja ilgalaikio turto grupė. Jai suteikiamas kodas, aprašomas pavadinimas.

IT_grupe1

Jeigu ilgalaikio turto finansinė apskaita pagal VAS sutampa su mokestine apskaita, tai užtenka pildyti tik skiltį "Mokestinė informacija".

"Nusidėvėjimo norma (metais)“ lauke nurodoma, per kiek metų nusidėvi ilgalaikio turto grupei priklausantis turtas. Užpildžius šį lauką, sistema automatiškai paskaičiuoja metinį nusidėvėjimo procentą.

Iš sąskaitų plano parenkamos ir ilgalaikio turto grupei priskiriamos pradinės vertės (arba įsigijimo), sukaupto nusidėvėjimo, sąnaudų, pelno (jeigu dalis nusidėvėjimo skaičiuojama ir iš pelno) sąskaitos.

Skiltyje "Informacija pagal VAS“ esantys laukai pildomi tik tada, kai ilgalaikio turto apskaita pagal VAS skiriasi nuo mokestinės apskaitos.

Šioje skiltyje nurodytose sąskaitose atsiras skirtumas tarp mokestinės ir finansinės apskaitos.

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.