Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Valiutinių skolų perskaičiavimas (Mokomojoje versijoje nėra techninių galimybių)
2 užduotis Skolų sudengimas pagal trišalę sutartį
3 užduotis Pirkėjų skolos nurašymas
4 užduotis Klientų skolos perkėlimas į kitą buhalterinę skolų sąskaitą

1 užduotis

Apie valiutinių skolų perskaičiavimą pasiskaitykite Valiutinės skolos.

Valiutinių skolų perskaičiavimas
Perskaičiuokite užsienio klientų valiutines skolas.
Perskaičiavimą atlikite pagal šios dienos valiutos kursą.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Susiimportuokite valiutų kursą šiai dienai.

Kaip importuoti valiutos kursus rasite Valiutos.

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Debitorinės/Kreditorinės operacijos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Dokumento Nr." - įrašykite dokumento numerį. Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą dokumento numerio vesti ranka, apsirašykite debitorinių/kreditorinių operacijų dokumentų skaitliuką.

Kaip aprašomi dokumentų skaitliukai, paskaitykite Dokumentų skaitliukų aprašymas.

"Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Valiutų perskaičiavimas".

val1

 1. Paspauskite mygtuką serv1 "Valiutų perskaičiavimas".
 2. Langelyje "Valiutų perskaičiavimas" nedėkite nei vieno filtro (požymio "v") , kadangi skaičiuosite visiems klientams, visiems dokumentams ir visoms valiutoms.
 3. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti". Gautas skirtumas dėl valiutų kurso pasikeitimo susiformuoja atskiromis eilutėmis pagal kiekvieną dokumentą.

Valiutinių skolų perskaičiavimo metu kliento skola valiuta dauginama iš tos dienos, kada vykdomas perskaičiavimas, valiutos kurso, ir ši suma atimama iš kliento skolos bazine valiuta (eurais). Gautas skirtumas ir yra pajamos arba sąnaudos, atsiradusios dėl valiutų kurso pasikeitimo.

val2

 1. Išsaugokite ir perkelkite debitorinę/kreditorinę operaciją. Po operacijos perkėlimo susiformavo įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeitė klientų skolos eurais.
 2. Pažiūrėkite kokia gavosi sąskaitų korespondencija. Mygtuką analitika "Analitinė operacija" paspauskite dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF"Koreguoti".

  val3

Dėl teigiamų ir neigiamų valiutų kurso pokyčių pasikeitė klientų skolų sąskaitų sumos. Patys pokyčiai atsispindi sąskaitose, kurios buvo nurodytos užsienio klientų sąskaitų ryšyje skirtuke "Kitos":

sask_rysis

 1. Pažiūrėkite kaip pasikeitė klientų skolos eurais.
  Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Apyvartos
  Pasirinkite klientą "BIOLAB" ir nusirodykite laikotarpį, į kurį patektų perskaičiavimo operacija.
  Pasirinkite atskaitą "Klientų apyvarta su valiuta pagal operacijas".

val4

Ataskaitoje matosi suma, kuri atsirado dėl valiutų kurso pasikeitimo.

2 užduotis

Skolų sudengimas pagal trišalę sutartį.
Pagal trišalę sutartį UAB "Versmė" perima UAB "Alvirima" įsipareigojimus 1452.00 eur. sumai.
Žiūrėti video

Plačiau apie skolų sudengimą, atliekamą debitorinėse/kreditorinėse operacijose, galite paskaityti Skolų sudengimo operacijos.

Darbo eiga:

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Debitorinės/Kreditorinės operacijos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas" užpildykite laukus:
  "Oper.data" - įveskite datą, kuriai darote dokumentų sudengimą.
  "Dokumento Nr." - įrašykite dokumento numerį. Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą dokumento numerio vesti ranka, apsirašykite debitorinės/kreditorinės operacijos dokumentų skaitliuką.

Kaip aprašomi dokumentų skaitliukai, paskaitykite Dokumentų skaitliukų aprašymas.

"Tipas" - parinkite "Debitorinė".

skol_sud

 1. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 2. Lange "Operacija su kliento skola" užpildykite lauką "Klientas" - pasirinkite UAB "Alvirima".
 3. Paspauskite mygtuką copy_l"Dokumentai". Ekrane pamatote visus kliento dokumentus:

debit5

 1. Iš sąrašo pasirinkite reikiamą dokumentą.

skol_sud1

Automatiškai sukrito visa pasirinkto dokumento informacija.

 1. Lauke "Korespond.sąskaita" - įrašykite buhalterinę sąskaitą S - "Skolų sudengimas"
 2. Pasirinkus dokumentą užsipildė laukai "Sąskaita" ir "Debetas" . Paspauskite laukelį su užrašu "Kreditas".

debit6

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".
  UAB "Alvirima" skolą perkėlėte į tarpinę sąskaitą.
 2. Dabar ją reikia perkelti klientui UAB "Versmė". Paspauskite mygtuką varnel_d "Įvedant naują kopijuoti". Jo vaizdas pasikeičia į VARNELE
 3. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 4. Lange "Operacija su kliento skola" užpildykite lauką "Klientas" - parinkite UAB "Versmė".
 5. Paspauskite laukelį su užrašu "Debetas".

skol_sud2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".
  Bentra operacijos suma lygi 0 (nuliui)

skol_sud3

 1. Išsaugokite ir perkelkite debitorinę/kreditorinę operaciją. Po operacijos perkėlimo susiformavo įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeitė klientų skolų analitika.
 2. Pažiūrėkite kokios gavosi detalios skolos. Mygtuką analitika "Analitinė operacija" paspauskite dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "Detalios skolos".

skol_sud4

3 užduotis

Pirkėjų skolos nurašymas
Nurašykite UAB "Alvirima" skolą į buhalterinę sąskaitą 63090 "Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo sąnaudos"
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Debitorinės/Kreditorinės operacijos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Analogiškai, kaip prieš tai vestoje užduotyje, užpildykite laukus: data, dokumento numeris, tipas.
 4. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 5. Lange "Operacija su kliento skola" užpildykite lauką "Klientas" - pasirinkite UAB "Alvirima".
 6. Paspauskite mygtuką copy_l"Dokumentai". Iš sąrašo pasirinkite reikiamą dokumentą.
 7. Automatiškai sukrito visa pasirinkto dokumento informacija.
 8. Paspauskite laukelį su užrašu "Kreditas".
 9. Užpildykite lauką "Korespond.sąskaita" . Įrašykite buhalterinę sąskaitą, į kurią norite nurašyti šio kliento skolą - 63090 "Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo sąnaudos".

skol_nur2

 1. Išsaugokite ir perkelkite debitorinę/kreditorinę operaciją. Po operacijos perkėlimo susiformavo įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeitė klientų skolų analitika.
 2. Pažiūrėkite kokia gavosi sąskaitų korespondencija. Mygtuką analitika "Analitinė operacija" paspauskite dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF"Koreguoti".

skol_nur3

4 užduotis

Klientų skolos perkėlimas į kitą buhalterinę skolų sąskaitą
Pirkėjas UAB "Versmė" nesumokėjo už seną sąskaitą faktūrą. Perkelkite skolą į buhalterinę sąskaitą 24460 "Kitų gautinų skolų vertė".
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Debitorinės/Kreditorinės operacijos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Analogiškai, kaip prieš tai vestoje užduotyje, užpildykite laukus: data, dokumento numeris, tipas.
 4. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 5. Lange "Operacija su kliento skola" užpildykite lauką "Klientas" - pasirinkite UAB "Versmė".
 6. Paspauskite mygtuką copy_l "Dokumentai". Iš sąrašo pasirinkite reikiamą dokumentą.
 7. Pasirinkus dokumentą užsipildė laukai "Sąskaita" ir "Debetas" . Paspauskite laukelį su užrašu "Kreditas".
 8. Lauke "Korespond.sąskaita" įrašykite buhalterinę sąskaitą S - "Skolų sudengimas".
 9. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 10. UAB "Versmė" skolą perkėlėte į tarpinę sąskaitą.

debit1

 1. Dabar ją reikia perkelti atgal , tik pakeičiant skolos sąskaitą. Paspauskite mygtuką varnel_d "Įvedant naują kopijuoti". Jo vaizdas pasikeičia į VARNELE
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Operacija su kliento skola" pakeiskite lauko "Sąskaita" reikšmę - parinkite sąskaitą 24460 -"Kitų gautinų skolų vertė".
 4. Paspauskite laukelį su užrašu "Debetas".

sudeng3

 1. Išsaugokite ir perkelkite debitorinę/kreditorinę operaciją. Po operacijos perkėlimo susiformavo įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeitė klientų skolų analitika.
 2. Pažiūrėkite kokia gavosi sąskaitų korespondencija. Mygtuką analitika "Analitinė operacija" paspauskite dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

debit3

 1. Grįžkite atgal ir dar kartą paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" su dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "Detalios skolos".

debit4.PNG

Kartojimo klausimai:

 1. Ar mokėsite perskaičiuoti valiutines skolas?
 2. Ar supratote, kaip skolas nurašyti arba perkelti į kitą sąskaitą?
 3. Ar gebėsite sudengti skirtingų klientų skolas?