Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)

Ilgalaikio turto naudojimas įmonės ekonominėje veikloje dažniausiai išreiškiamas skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimą (amortizaciją). Šis veiksmas atliekamas ilgalaikio turto operacijose.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos

Ilgalaikio turto nusidėvėjimui (amortizacijai) paskaičiuoti kuriama nauja operacija. Paprastai tai daroma kartą į mėnesį. Prieš parduodant, nurašant ilgalaikį turtą, būtinai turi būti paskaičiuota jo amortizacija.

Įrašoma ilgalaikio turto amortizacijos skaičiavimo data, dokumentui suteikiamas arba pagal skaitliuką susiformuoja numeris. Pasirenkamas tipas "Amortizacija“.

Spaudžiamas mygtukas "Amortizacijos skaičiavimas“.

Atsidaro langas, kuriame reikia atfiltruoti ir nuskaityti ilgalaikio turto korteles, kurioms bus skaičiuojamas nusidėvėjimas (amortizacija).

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas gali būti skaičiuojamas tiek visam ilgalaikiam turtui, tiek konkrečiai ilgalaikio turto grupei ar atskirai vienam kodui.

IT_pirkimas2

Nuskaičius reikiamą sąrašą, spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti". Kiekvienai ilgalaikio turto kortelei susigeneruoja atskira detali eilutė su paskaičiuota amortizacija. Atskirai pranešama apie korteles, kurioms jau buvo pasiekta likvidacinė vertė.

IT_amortizacija3

Operacija išsaugoma ir perkeliama.