Atostogų vedimas personale

Atostogų operacijos skirtos kasmetinių, nemokamų, motinystės bei kitų rūšių atostogų informacijai suvesti.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

atostogosp1

Kuriama nauja operacija.

Užpildomi laukai "Operacijos data " (įsakymo data), "Dokumento numeris" (įsakymo numeris).

Dokumento numerio parinkimui gali būti aprašytas dokumentų skaitliukas.

Pasirenkamas "Operacijos tipas": "Atostogos".

Iš atitinkamų sąrašų parenkamos laukų "Personalo kodas" ir "Priėmimo operacija" reikšmės. Pasirinkus personalo kodą, priėmimo operacijos pasirinkimui visada siūlomos tik aktyvios priėmimo ar perkėlimo operacijos.

Užpildomas laukas "Atostogų tipas'', iš sąrašo parenkant jo reikšmę.

Labai svarbu teisingai apsirašyti atostogų tipus, nes nuo jų aprašymo priklauso, ar susiformuos korektiška operacija algos dokumentuose. Algos tipuose aprašoma, kokios rūšies algos dokumentas susiformuos, ir kaip atostogų laikotarpis turės būti pažymėtas tabelyje.

Laukas "Atostogų veiksmas" : tik kasmetinėms atostogoms priskiriama reikšmė "Kalendorinės", visoms kitoms - "Nekalendorinės".

atostogosp3

Atostogų tipo laukas yra paryškintas. Šis požymis nurodo, jog norint užpildyti laukelį, nebūtina įeiti į pilną klasifikatorių sąrašą – užtenka laukelyje paspausti dešinį pelės mygtuką ir bus parodyta atfiltruota sąrašo forma (tik su reikiamomis reikšmėmis).

Norint sąrašą papildyti, reikia jį atsidaryti pilnai. Tada spaudžiamas mygtukas "Sarašas" arba dukart paspaudžiamas pelės mygtukas stovint laukelio viduje. Patekus į klasifikatorių sąrašą, sukuriamas trūkstamas klasifikatorius.

Lauke "Atostogų pradžia" nurodoma darbuotojo pirma atostogų diena. Įvedamas atostogų dienų skaičius arba atostogų pabaigos data. Jeigu vedama pabaigos data, tada uždedamas požymis "Pabaigos data" – laukas "Atostogų pabaiga" tampa aktyvus. Jame įvedama paskutinė darbuotojo atostogų diena. Tada laukas "Atostogų dienų skaičius" paskaičiuojamas automatiškai.

Laukeliai "Už periodą (nuo)" ir "Už periodą (iki)" nepildomi. Juos atostogų operacijos perkėlimo metu sistema paskaičiuoja automatiškai.

Jei į nurodytą atostogų intervalą patenka šventinės dienos ir savaitgaliai, jų skaičius rodomas laukelyje "Nedarbo dienų skaičius“.

Pasirenkama, ar tai kalendorinės, ar nekalendorinės atostogos.

Tik kasmetinės atostogos yra kalendorinės.

Tik įvedus kalendorines atostogas sumažėja darbuotojui priklausančių atostogų dienų skaičius.

Nekalendorinėmis yra laikomos mokymosi, vaiko priežiūros, nemokamos ir visos kitos atostogos.

Įvedus atostogas, kurių tipas "Nekalendorinės", darbuotojui priklausančių atostogų skaičius nesumažės.

Jeigu darbuotojui buvo suteiktos atostogos, kurių laikotarpis netraukiamas į kasmetinių atostogų skaičiavimą, tai lange "Personalas" -> "Atostogų likučiai" vedamas naujas įrašas, ir nurodomas periodas, už kurį darbuotojas neturės teisės į kasmetines atostogas :

atostogosp4

Perkėlus atostogų operaciją, susiformuoja įrašas "Algos dokumentuose".

Informaciją apie atostogų likučius galima pasižiūrėti įvairiose personalo analizės ataskaitose.

Servisas -> Personalas -> Personalo analizė

atostogosp2

Uždedamas požymis "Atostogos". Skirtuke "Atostogos" dedamas požymis "Priklauso atostogų (iki)". Datos laukelyje įvedama data, kuriai nagrinėjamas atostogų likutis.

Norint gauti tik dalies darbuotojų informaciją, filtruojama pagal personalo kodą.

Paspaudus mygtuką "Spausdinti", pasirenkama reikiama ataskaita.

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.