Darbuotojo priėmimas algoje

Servisas -> Alga -> Algos dokumentai

Personalo modulyje įvedus ir perkėlus priėmimo operaciją, susigeneruoja priėmimo operacija algos dokumentuose.

Iš personalo operacijos automatiškai užsipildo dokumento numeris, dokumento data, tabelinis numeris. Jeigu darbuotojas įsidarbina ne nuo pirmos mėnesio dienos, tai nurodomas laikotarpis, kada jis dar nedirbo, kuris tabelyje pažymimas "P".

priemimasA1

Jei reikia, dokumentas papildomas. Tada išsaugomas ir perkeliamas.

PASTABA. Jeigu su personalo moduliu nedirbama, priėmimo operaciją reikia įvesti algos dokumentuose.

Formuojama nauja operacija.

priemimas5

Laukelyje "Tipas" parenkamas "Priėmimas į darbą". Užpildomas arba pagal skaitliuką susiformuoja dokumento numeris, data. Laukelyje "Tabelinis Nr." pasirenkamas darbuotojas.

Jei darbuotojas priimamas dirbti nuo pirmos mėnesio dienos, abiejose datų intervalo datose nurodoma pirma mėnesio diena.

Jei darbuotojas priimamas dirbti ne nuo pirmos mėnesio dienos, dedamas požymis "Koreguoti tabelį". Pasirenkama diena "P" (nedirbo) ir datų intervale nurodomas laikotarpis kada darbuotojas tame mėnesyje dar nedirbo.

Grupės ir aprašymo laukai reikalingi 1-SD formavimui.

Nenurodžius grupės kodo, pagal nutylėjimą į 1-SD formą keliama reikšmė 01 - priėmimas į darbą (pagal darbo sutartį).

Neužpildžius aprašymo laukų, pagal nutylėjimą į 1-SD formą keliama reikšmė 01 - neterminuota darbo sutartis. Jeigu darbo sutartis terminuota, pirmoje aprašymo eilutėje įvedama 02.

Viskas suvedama, išsaugoma ir perkeliama.

Suformuojama Forma 1-SD (Pranešimas apie priėmimą į darbą). Formavimui nuskaitomos naujos priėmimo operacijos, paspaudžiamas spausdinimo mygtukas ir iš ataskaitų sąrašo pasirenkama atitinkama ataskaita.