Automatinis skolų sudengimas - visi dokumentai

Sistema automatiškai vykdo skolų sudengimą, jei kliento kortelėje lauko "Automatinis skolų sudengimas" reikšmė yra "Visi dokumentai".

aut_sud_01

Jeigu mokėjimo, pirkimo arba pardavimo operacijų perkėlimo metu randama kliento skola, ji automatiškai sudengiama.
Jeigu perkeliamo dokumento skola yra debete, tai sudengiama su dokumentais, kurių skola yra kredite, ir atvirkščiai, jeigu perkeliamo dokumento skola yra kredite, tai sudengiama su dokumentais, kurių skola yra debete.

Pagal nutylėjimą, dengiami tie dokumentai, pagal kuriuos suminėse skolose yra skolos likutis.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Standartiškai suvedamos ir perkeliamos pardavimo operacijos.

aut_sud_02

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Įvedama (arba suimportuojama iš banko išrašų) nauja mokėjimo operacija.

Įvedamas klientas, sąskaita, mokėjimo suma, užpildomi kiti laukai.

aut_sud_15

Operacija perkeliama. Kadangi buvo neapmokėtų pardavimo dokumentų, jie automatiškai susidengė.

Tai galima pasižiūrėti pačioje mokėjimo operacijoje, paspaudus mygtuką sud_03Dokumentų sudengimas.

Atsidaro dokumentų sudengimo langas, kuriame matosi to mokėjimo dokumento sudengimo istorija.

aut_sud_04

Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "Kliento automatinis sudengimas - Visi dokumentai".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai Dokumentas Nr.1 ir Dokumentas Nr.2), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

Visada matosi tik vienas - sudengimą sukūrusios operacijos - numeris. Sudengimas daromas pagal dokumentus, o ne pagal operacijas, todėl rodomi tik sudengiamų dokumentų numeriai, o ne jų operacijos.

Kadangi sudengimas vyko toje pačioje operacijoje, kurios sudengimo istorija žiūrima, tai sudengimo istorijoje esantis mygtukas "Analitinė operacija" jokios papildomos informacijos nebeparodo.

Mokėjimo operacijų sąraše mygtuką "Analitinė operacija" paspaudus su dešiniu pelės klavišu, galima pasižiūrėti įrašus DK operacijose ir detaliose skolose.

aut_sud_05

Pasirenkama "DK/Atsiskaitymo operacija". Didžiosios knygos žurnale SS_MOKEJIMAI susiformavo įrašas:

aut_sud_06

Sudengimas padarytas naudojant tarpinę sąskaitą (279), kuri buvo nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje.

Pasirinkus "Detalios skolos", atsidaro detalių skolų langas, kuriame matosi sudengimo analitika:

aut_sud_07

Jeigu mokėjimo suma yra didesnė nei sudengiamų dokumentų skolos suma, tai likusi mokėjimo suma lieka kaip permoka (išankstinis mokėjimas), ir ji automatiškai dengsis perkeliant kitus dokumentus.

Kaip susidengė pardavimo dokumentai, galima pasižiūrėti iš pardavimo operacijų pusės.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Surandama ir atidaroma pardavimo operacija. Jos viduje paspaudžiamas mygtukas sud_03Dokumentų sudengimas.

aut_sud_08

Atsidaro dokumentų sudengimo langas, kuriame matosi to pardavimo dokumento sudengimo istorija.

aut_sud_12a

Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "Kliento automatinis sudengimas - Visi dokumentai".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai Dokumentas Nr.1 ir Dokumentas Nr.2), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

Paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" , atsidaro įrašą sukūrusi operacija - šiuo atveju, tai mokėjimo operacija.

aut_sud_13a

Jeigu pirma būtų įvesta mokėjimo operacija, o paskui vedama pardavimo operacija, tai skolos sudengimas būtų susiformavęs perkeliant pardavimo operaciją.

Skolos sudengimą visada suformuoja ta operacija, kurią perkeliant randama skola.

Sudengimų istorijoje įrašai, kuriuos suformuoja kitos operacijos, išskiriami geltona spalva.
Pavyzdžiui, sudengimas buvo suformuotas perkėlus mokėjimo operaciją, todėl pardavimo operacijoje jis išskirtas geltonai.

Jeigu koreguojamos sudengtų dokumentų sumos, sudengimo istorijoje išlieka ankstesnė informacija, išmesti įrašai rodomi, tik išskiriami raudona spalva.

aut_sud_16

Ką reikia žinoti koreguojant sudengtus dokumentus detaliai aprašyta čia.