Parametrų aprašymas

Naujai sukurtoje duomenų bazėje yra sukurti sisteminiai parametrai, kuriems reikia suteikti tinkamas reikšmes.

Servisas->Administravimas->Parametrai

parametrai1

Parametro reikšmė gali būti: simbolinė (konkretus tekstas arba parenkama iš sąrašo), skaičius, data, data ir laikas, loginė (T arba F).

parametrai

parametrai

Loginio tipo parametruose reikšmės pasikeičia paspaudus tarpo klavišą, "T", arba "N" raides.

parametrai

Vartotojas pats gali susikurti jam reikalingus parametrus, jų reikšmes įtraukti į papildomų ataskaitų spausdinimą. Pavyzdžiui, komisijos pirmininko ir narių pavardės bei pareigos, direktoriaus pavardė, įsakymų numeriai ir pan.