Prognozavimas + DI

Nr. Pavadinimas Programuojama
1. Prekių pardavimo sutarčių perkainavimas Programa